PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

8789.jpeg
Foto: michaeljung / 123RF
Bērni ar agresīvu rīcību arvien biežāk kļūst par nopietnu traucēkli mācību procesam un apdraudējumu citiem skolēniem un pedagogiem. 

Tā atzīts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 2014.gada publiskajā pārskatā.

Lai palīdzētu risināt šo problēmu, inspekcija pērn sagatavoja metodisko materiālu “Izglītības iestāžu resursi un rīcība situācijās, kad skolēns ar savu uzvedību traucē mācību procesu vai apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”.

Tajā atrodama informācija par agresīvas uzvedības cēloņiem un izglītības iestādēm pieejamajiem resursiem šādu problēmu risināšanai, kā arī informācija par ieteicamajiem prevencijas pasākumiem skolēnu agresijas mazināšanai skolā. Tāpat ar praktiskiem piemēriem papildināts izglītības iestāžu rīcības modeļu apraksts skolēnu agresīvas uzvedības gadījumā, raksta portāls Tvnet.

Viens no būtiskākajiem inspekcijas uzdevumiem pērn un arī turpmāk ir tālāka deinstitucionalizācijas procesa virzīšana un attīstīšana – bērnu tiesības dzīvot ģimeniskā vidē, nevis aprūpes iestādē.

Viens no efektīvākajiem risinājumiem, lai piedāvātu ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ir audžuģimenes. Lai veicinātu un attīstītu audžuģimeņu kustību, inspekcija 2014.gadā sadarbībā ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” izstrādāja jaunu audžuģimeņu apmācības programmu, kas tiek aktīvi realizēta arī šogad, norāda VBTAI.

Lai veicinātu bāriņtiesu un audžuģimeņu sadarbību, inspekcija 2014. gadā uzsāka rīkot kopīgas konferences un seminārus. Inspekcija pērn realizēja arī jaunu iniciatīvu – skolēnu reģionālos forumus, tā dodot platformu aktīvākajiem skolu jauniešiem sev nozīmīgo jautājumu izvirzīšanai un diskutēšanai.