Pasākuma programma pieejama šeit, savukārt dalību pasākumā iespējams apstiprināt šeit

Līdzās citām pasākuma norisēm dalībnieki tiks iepazīstināti ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2018 rezultātu pārskatu par Latvijas skolēnu globālo kompetenci. Tāpat Skola2030 prezentācijā aplūkos globālo dimensiju mācību saturā.

Globālās izglītības dienu organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību „Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija”.

Latvijā Globālās izglītības nedēļa norisinās no 19. līdz 25. novembrim. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

OECD PISA 2018 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.