PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

vides izglītības projekts "Cilvēks vidē"
vides izglītības projekts "Cilvēks vidē"
Foto: Pexels
Izglītības iestādēm ir iespēja apmeklēt vides izglītības projekta "Cilvēks vidē" interaktīvas mācību nodarbības, kas izstrādātas gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem.

Nodarbību laikā pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja apmeklēt dabas un tehnoloģiju parku "Urda", lai piedalītos mācību programmā "Skudras Urdas gudrā māja". Tajā tiek skaidrotas tādas tēmas, kā pārtikas dzīves cikls un pārtikas atkritumi, gaisa un ūdens piesārņojums, rotaļlietu dzīves cikls, kā arī, praktiski darbojoties, bērni gūst idejas, kā ikdienā var mazināt ietekmi uz vidi, darinot alternatīvas lietas, piemēram, pašu gatavotas rotaļlietas, vannas bumbas.

Savukārt mācību programma "Skudra Urda domā meklē un atklāj" pirmsskolas izglītības iestādēm piedāvā iespēju tikties ar Skudru Urdu, kas apciemo bērnus uz vietas izglītības iestādē. Kopā ar bērniem Skudra Urda pēta ūdeni, papīra pārstrādi, atkritumu šķirošanu un to, kā ikdienā neradīt atkritumus.

1.-6.klašu skolēniem tiek piedāvāta mācību programma "Zeme. Uguns. Gaiss. Ūdens.", kuras laikā skolēni gan eksperimentē, gan apmeklē atkritumu apsaimniekotāja "ZAAO" poligona teritoriju, gan dodas dabā.

Savukārt 7.-12.klašu skolēniem izveidota mācību programma "Resursi Tavās rokās", kas tapusi sadarbībā ar vairākiem sadarbības partneriem: beziepakojuma preču veikaliem Latvijā - "Zemes draugs", "Turza", "Burka", "Ber un sver", "Zeroveikals" un "ieber.lv". Vidusskolēniem radīta mācību programma "Atklāj profesiju", kas savieno vides jautājumus ar karjeras izglītību. Vidusskolēni iepazīst profesiju klāstu atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tiekas ar augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Savukārt visiem interesentiem no piecu gadu vecuma ir iespēja izzināt atkritumu poligona darbību un apgūt pareizu atkritumu šķirošanu, mācību programmā "Izpētes braucienā pa reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe"".

Mācību programmu piedāvātās nodarbību tēmas ir iekļaujamas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību, sociālo zinību jomā, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu samazināšanu. Šajā mācību gadā skolēnu izglītošanai uzsvars likts uz praktisko darbību un sadarbības pratību veicināšanu. Skolēniem būs iespēja pašiem darboties, izzinot lietu kopsakarības.

Pēc “ZAAO” datiem, pagājušajā mācību gadā bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas apmeklēja 2450 skolēnu, bet izpētes braucienā pa poligonu "Daibe" devās vairāk nekā 1830 bērnu, jaunieši un pieaugušie, savukārt Skudra Urda apciemojusi 1040 bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs.