Risinājums - likt naudai strādāt savā labā, saņemot arī papildu drošības garantijas. Tādas iespējas nodrošina dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu. Regulāri atliekot pieņemamu summu, tiek veidots uzkrājums un vienlaikus arī apdrošināta dzīvība.

Uzkrājuma veidošana ir lieliska iespēja parūpēties par bērnu finansiālu aizsardzību. Regulāri atliekot nelielas naudas summas dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu, ir iespējams laikus sagatavot nepieciešamos līdzekļus, piemēram, sava bērna studiju finansēšanai.

Veidot uzkrājumus stimulē arī valsts nodokļu politika - cilvēks var atgūt gandrīz ceturto daļu jeb 24% no veiktajām iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Rezultātā nākotnē saņemamo summu veido uzkrājēja veiktā iemaksa, izvēlētā uzkrājuma plāna peļņa, kā arī valsts atmaksātie līdzekļi.

Vairāk par uzkrāšanas iespējām iespējams uzzināt Compensa life mājaslapā