Tiek turpināta Datu centra termodinamiskās ainas izpēte un eksperimentālo datu ieguve servera telpu un individuālo serveru skapju līmenī, kā ietvaros ir definēta kārtība termogrāfiskās ainas datu ieguvei ar termokameras palīdzību individuālu skapju kopumam, kā arī izveidots attēlojuma modelis, kas nodrošinās iespēju salīdzināt dažādu algoritmu darbību, kas ļaus vieglāk iegūt KPI vērtības, kā arī izprast datu centrā notiekošos termodinamiskos procesus. Turpinās darbs pie mašīnmācīšanās un optimizācijas modeļu prototipu izstrādes uz testa datu kopām, kā ietvaros ir veikta algoritmu kopas noteikšana, kas papildināta ar TCN (Time Series Convoultional Networks) tīkliem, tādejādi veidojot trīs algoritmu kopa - LSTM, GRU un TCN.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.