PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10575.jpeg
Foto: bialasiewicz / 123RF
Valdība piekrita Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstības procesā paplašināt tās augstākās izglītības sadaļu, izveidojot studējošo un absolventu reģistru.

Reģistrā paredzēts apkopot un centralizēti uzkrāt informāciju par augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, tostarp tiem, kuri apmaiņas programmu laikā studē ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, doktora zinātniskā grāda pretendentiem, kā arī nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

Tādējādi tiks iegūta pilnīga statistikas aina par izglītības procesu Latvijā, nodrošinot iespēju izsekot, vai ieguldījumi augstākajā izglītībā atbilst darba tirgus, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām, kā arī uzlabojot izglītības politikas plānošanu.

Pašreiz atšķirībā no vispārējās izglītības augstākās izglītības dati ir pieejami tikai apkopotā veidā, tiem ir ierobežotas analīzes un detalizācijas iespējas, tādējādi nav iespējams sasaistīt ieguldījumu rādītājus ar rezultātu rādītājiem augstākajā izglītībā un analizēt tos kopsakarā ar vispārējās izglītības datiem. Regulējums nodrošinās tiesisko pamatu datu iegūšanai no Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošajiem informācijas resursiem par absolventu bezdarbnieku skaitu, kuri ir Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē 18 mēnešus pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

Tāpat varēs iegūt nepersonificētus datus no Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem informācijas resursiem par absolventu nodarbinātību un ienākumiem pēc studiju noslēgšanas augstākās izglītības iestādēs, kā rezultātā tiks iegūti salīdzināmi, sistēmiski dati par absolventu sekmēm darba tirgū. Tas ļaus piešķirt valsts budžeta finansējumu kvalitatīvākajām un konkurētspējīgākajām augstākās izglītības studiju programmām, kuru speciālisti ir pieprasīti darba tirgū, informē aģentūra LETA.

Dati reģistrā būtu uzkrājami vismaz trīs gadus pēc grāda vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.