PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

11030.jpeg
Foto: goodluz / 123RF
Tikusi apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam, arī šogad tiks atbalstītas "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017" aktivitātes.

Programma, kas tika apstiprināta 2017. gada 10. janvārī, veidota, lai nodrošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2017. gadam:

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
4) attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Programmas ietvaros tiks organizēti trīs atklātie projektu konkursi, kur viens tiks vērsts uz jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, saskaņā ar vietējiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, otrs nodrošinās atbalstu jaunatnes organizācijām, lai stiprinātu partnerību starp pašvaldību un jaunatnes organizāciju, savukārt, trešais konkurss būs kā atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Tāpat tiks nodrošināts pētniecības un informatīvais atbalsts jaunatnes politikas nozarē, notiks apmācības jaunatnes lietu speciālistiem un pieredzes apmaiņa, kā arī atbalsts "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017" aktivitātēm.

Programmas pasākumus īstenos Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 332 353 eiro. Papildus tam atbalsts valsts dotāciju veidā biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un biedrībai “Latvijas Mazpulki” 100 000 eiro apmērā katrai, kā arī 29 140 eiro studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei (biedrība «Radām novadam»).

Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam (.pdf)