PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

blur-communication-computer-2148217.jpg
Foto: Pexels
Apstiprināta rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadam, kuras pamatā ir līdzšinējā veiksmīgā pieredze, realizējot daudzveidīgas un jēgpilnas interešu izglītības nodarbības.

Ventspils Digitālais centrs kopš 2015.gada veiksmīgi realizē rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošās skolās, kuras ietvaros līdz šim tika nodrošināta datorzinību apguve visās vispārizglītojošajās skolās no 1. līdz 12.klasei, plašas bezmaksas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nodarbības un citas aktivitātes, lai veicinātu skolēnu programmēšanas prasmes un interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un uzņēmējdarbību, aģentūru LETA informēja Ventspils Digitālā centra mārketinga speciāliste Kristīne Bergmane-Korāte.

Rīcības programmas īstenošanas laikā tehnoloģiju pulciņu dalībnieku skaits pieaudzis no gandrīz 300 dalībniekiem 2015./2016.mācību gadā līdz 700 dalībniekiem 2018./2019.mācību gadā. Šo gadu laikā izstrādātas kvalitatīvas mācību programmas, regulāri tās papildinot un aktualizējot. Tāpat piesaistīti profesionāli IKT jomas speciālisti, izveidota plaša, daudzveidīga un jauniešiem saistoša materiāli tehniskā bāze.

Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un vecāku informēšanai par mācību procesa rezultātiem Ventspils Digitālā centra nodarbībās ieviesta skolvadības sistēma "E-klase", kurā tiek reģistrēti visi nodarbību apmeklējumi, ļaujot vecākiem sekot nodarbībās ietvertajām tēmām, bērna sekmju novērtējumam un sazināties ar pedagogiem.

Visi mācību materiāli, piemēri, kā arī pašu skolēnu darbi pieejami ne vien pedagogiem, bet arī bērniem un viņu vecākiem tālmācības platformā "Moodle". Tāpat ieviesta mūsdienīga interešu izglītības nodarbībām atbilstoša vērtēšanas sistēma - gan ikdienas nodarbību vērtēšanai, gan aprakstošās e-liecības semestru beigās.

Papildus interešu izglītības nodarbībām, bērniem tiek sniegta iespēja piedalīties tehnoloģiju nodarbībās skolēnu brīvlaikos. Ventspils Digitālais centrs piedāvā arī radošās darbnīcas mācību procesa laikā gan Ventspils skolēniem, gan skolēniem no citām Latvijas skolām.

Veiksmīgi ieviestas robotikas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs, realizēts pilotprojekts robotikas integrēšanai matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetos 5. un 6.klasēm Ventspils Centra sākumskolā.

Skolotāju apmācībai un digitālās kompetences pilnveidei sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu realizētas sešas mācību programmas.

No 2016.gada veiksmīgi ticis organizēts konkurss "Ventspils IT izaicinājums", pakāpeniski palielinot dalībnieku skaitu un paplašinot reģionu. 2018.gadā konkursa neklātienes kārtā piedalījās gandrīz 500 komandu, kas apvienoja gandrīz 2000 dalībnieku. Šogad konkurss tiek organizēts Baltijas valstu un Somijas mērogā, no Somijas aicinot piedalīties projekta "DigiYouth" dalībskolas, teica Bergmane-Korāte.

Lai veiksmīgi turpinātu iesākto attīstību, saglabātu aktualitāti tehnoloģiju jomā un tehnoloģiju attīstībā, kā arī noturētu skolēnu interesi par tehnoloģiju apguvi, Digitālais cents plāno attīstīt tehnoloģiju interešu izglītības nodarbības četros galvenajos virzienos: 3D tehnoloģijas, spēļu izstrāde, digitālā mājturība un virtuālās realitātes tehnoloģijas. Tāpat tiks turpināta sadarbība ar vispārizglītojošām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.