Likumā būs noteikts, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un nozaru ministrijas varēs noteikt valsts finansēto vietu skaitu izglītības iestāžu akreditētajās profesionālās izglītības programmās.

Līdz šim likumā ir noteikts, ka IZM un nozaru ministrijas nosaka valsts finansēto vietu skaitu valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu akreditētajās profesionālajās izglītības programmās.

Pieņemtie grozījumi maina pašreizējo situāciju, kad valsts augstskolu koledžām ir liegta iespēja saņemt valsts finansējumu, lai īstenotu profesionālās izglītības programmas ministrijas noteiktajās valsts finansētajās vietās, skaidrots likuma izmaiņu sākotnējās versijas anotācijā, informē aģentūra LETA.

Šādas izmaiņas ļaus slēgt līgumu par līdzekļu piešķiršanu, piemēram, ar Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu, norādīts pieņemto grozījumu pamatojumā.

Tāpat minētajā normā vārds "nosaka" aizstāts ar vārdiem "var noteikt". Tādējādi likums neuzliks par obligātu pienākumu noteikt valsts finansēto vietu skaitu izglītības iestāžu īstenotās profesionālās izglītības programmās, ja šādu programmu īstenošanu un attiecīgi speciālistu sagatavošanu spēs nodrošināt ministrijas padotībā esošas izglītības iestādes.