PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

10969.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Rīgas dome no 1.janvāra nodrošinās brīvpusdienas visiem pašvaldības un Kultūras ministrijas (KM) padotībā esošo izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēniem.

Tāpat brīvpusdienas tiks nodrošinātasmaznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri pilsētā apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Atbilstoši Rīgas domes Labklājības departamenta datiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam galvaspilsētā atbilst 687 bērni. No tiem 651 bērns mācās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 24 bērni - pašvaldības skolu pirmsskolu grupās un 12 bērni - privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ģimenēs ar trīs un vairāk bērniem dzīvo 2408 bērni. No tiem 2003 bērni mācās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 143 bērni - pašvaldības skolu pirmsskolu grupās un 262 bērni - privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbilstoši Rīgas domes lēmumam "Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs", pašvaldības bērnudārzos brokastu, pusdienu, launaga maksimālā maksa ir 1,99 eiro dienā, bet vispārizglītojošās skolās brokastu, pusdienu, launaga maksimālā maksa ir 2,77 eiro dienā.

Izglītības, kultūras un sporta departaments norādījis, ka 2017.gadā ir 254 darba dienas, bet, atbilstoši statistikai par bērnu apmeklējumu aprēķins veidots 220 darba dienām.

Pašvaldības 2017.gada budžetā programmā ''Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes'' šim mērķim nepieciešams finansējums 1 161 921 eiro, bet programmā ''Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana'' - 268 745 eiro. Izdevumi ir nodalīti divās atsevišķās budžeta programmās, jo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumus nodrošina iestāde, bet pašvaldības un KM padotībā esošajās skolās un privātajās pirmsskolās tiek veikti norēķini ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, informē Rīgas domes pārstāve Marta Grīviņa.