"Didaktisko materiālu komplektu" Latvijas izglītības iestādes saņēma 2020. gada pavasarī. Šodien, 7.augustā, savu ceļu uz pirmsskolām un sākumskolām sāk "Latviešu valodas bilžu vārdnīca" un "Galda spēļu komplekts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei".

„Latviešu valodas bilžu vārdnīca” ir mācību materiāls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tas sekmē leksikas, dažādu gramatisko modeļu, runas prasmju un pašvadītas mācīšanās pilnveidi. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ietverts noteikts vārdu krājums, kā arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. Sagatavošanā ir bilžu vārdnīca digitālā formātā. Tā būs pieejama 2020. gada nogalē.

„Galda spēļu komplektā” ir 20 aizraujošas spēles burtu un skaņu apguvei, vārdu krājuma pilnveidei, komunikācijas prasmju attīstībai un daudz citu interesantu spēļu.

Mācāmies, spēlējamies un priecājamies!

Materiāli izdoti projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Nr. 8.3.1.1/16/I/002).