Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" kopējais budžets ir 39,8 miljoni eiro, no kuriem 85% ir Eiropas struktūrfondu finansējums un 15% - valsts budžeta finansējums. Lai nodrošinātu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu un projekta vadību, nepieciešams Rīgas domes līdzfinansējums 225 000 eiro apmērā un priekšfinansējums 675 256 eiro apmērā, informē aģentūra LETA.

Projekta mērķis ir nodrošināt individuālu atbalstu tām skolēnu riska grupām, kurām draud priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Projekta laikā paredzēts īstenot ne vien konsultatīva rakstura palīdzību, bet arī materiāli atbalstīt skolēnus, piemēram, nodrošināt ēdināšanu, transporta izmaksas, mācību līdzekļus, kā arī nakts mītnes nepieciešamības gadījumā.

Šajā projektā paredzēts iesaistīt 5.-9.klašu skolēnus no 34 izglītības iestādēm. Ar katru gadu iesaistīto skolu skaitu plānots palielināt.

Savukārt Erasmus+ projekta "Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna panākumi" īstenošanai komiteja atbalstīja priekšfinansējuma piešķiršanu 5238 eiro apmērā. Projekts tiek organizēts sadarbībā ar Kauņas pedagogu apmācības centru Lietuvā, izdevumus Erasmus projekta ietveros sedz Eiropas finansējums, savukārt Rīgas pašvaldība palīdz segt priekšfinanējumu 5238 eiro apmērā, rezultātā arī Rīgas Domei projekts nebūs jāfinansē, jo projekta noslēgumā priekšfinansējums tiks atmaksāts.

Ieceres mērķis ir apvienot esošās zināšanas un radīt mācību līdzekļus skolēniem un pedagogiem, kas veicinās kritisko un radošo domāšanu un inovāciju attīstību.

Galējais lēmums par projektu finansēšanu vēl jāizskata Rīgas domes sēdē.