PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

8215.jpeg
Foto: Foto: Žanete Tauriņa
Visu dienu viesi varēs iepazīties ar skolu gidu - skolēnu pavadībā, apmeklēt skolas muzeju un skolēnu vizuālās un lietišķās mākslas izstādi!

Programmā:

10:00      Skolēnu radošo projektu prezentācijas un sporta aktivitātes „Jautrie starti”

11:30      Skolēnu un viesu iepazīšanās ar Rīgas pašvaldības policijas darbu skolas pagalmā

13:00      Pašaizsardzības paraugdemonstrējumi mācību priekšmetā „Ievirze policista darbā”

14:00      Tējas namiņa atvēršana skolas viesiem un radošā darbnīca skolēnu vadībā

15:00      Tikšanās ar skolas vadību un vidusskolas vispārizglītojošo virzienu prezentācija

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā ir iespēja mācīties vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos (programmas kods 31011011) :

A virzienā – padziļināti latviešu valoda un literatūra;

B virzienā – komerczinības;

C virzienā  – ievirze policista darbā;

D virzienā – kultūras tūrisma vadība.

A vispārizglītojošais virziens - skolēni padziļināti apgūst latviešu valodu, literatūru un mācās citus mācību priekšmetus: svešvalodas (angļu, vācu, krievu val.), matemātiku, informātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Latvijas un pasaules vēsturi, vizuālo mākslu, ekonomiku, ģeogrāfiju, sportu un kulturoloģiju.

B vispārizglītojošais virziens: komerczinības - skolēni iemācās izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīsta uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Mācību priekšmeta Komerczinības mērķis ir veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personas veidošanos, kura izprot makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redz savu vietu tajā. Papildus mācību priekšmetā Komerczinības skolēni mācās menedžmentu, tirgzinības, lietišķo etiķeti un grāmatvedību.

C vispārizglītojošais virziens: “Ievirze policista darbā” - skolēni iepazīst policista darbu, aktīvi iesaistās dažādos sabiedriskos projektos, iemācās aizsargāt sevi un tuvākos, rūpējas par veselīgu dzīvesveidu un veido savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases skolēnam ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.

Mācību priekšmeta “Ievirze policista darbā” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par Latvijas policijas darbību, veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personības veidošanos, attīstīt un pilnveidot skolēnu izpratni par demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā. Mācību priekšmetā “Ievirze policista darbā” skolēni apgūst iemaņas policijas darbā, kriminālistiku, pašaizsardzību, piedalās ieroču un šaušanas mācībā.  

D vispārizglītojošais virziens: Kultūras tūrisma vadība - skolēni veido izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīst gida darbu, plāno un organizē kultūras tūrisma projektus.

Mācību priekšmeta “Kultūras tūrisma vadība” mērķis ir sekmēt sociāli aktīvas un kultūrizglītotas personības veidošanos, kura apzinās pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistās kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari. Mācību priekšmetā “Kultūras tūrisma vadība” skolēni mācās kultūras tūrisma pamatus, iepazīst tūristu gida darbu, kultūras tūrisma mārketingu, menedžmentu un lietišķo etiķeti.       

Vēl mūsu vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.de Bono radošās domāšanas metodes. Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Dokumentus pieņemsim jau no 15.jūnija darba dienās: 10:00 - 15:00

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23; Tālr. 67519009; 67519001

Mājaslapa: http://www.rjpvs.lv.