PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

11934.jpeg
Foto: 123RF
Augstskolu likumā vēlas paredzēt iespēju no Augstskolu reģistra izslēgt augstākās izglītības iestādi, ja ārkārtas akreditācijā pieņemts lēmums atteikt akreditēt augstskolu.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē deputāti un nozares pārstāvji apsprieda izstrādātos grozījumus Augstskolu likumā, kas izstrādāti darba grupā izglītības kvalitātes, konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai.

Viens no grozījumiem paredz papildināt likuma 8.6 panta pirmo daļu, kas nosaka augstskolas un filiāles izslēgšanu no reģistra.

Patlaban likums nosaka, ka augstskolu vai filiāli izslēdz no reģistra, ja izglītības iestādes dibinātājs ir iesniedzis iesniegumu par augstskolas likvidēšanu vai filiāles slēgšanu, ja augstskola, kura atvērusi filiāli, tiek izslēgta no reģistra, ja gada laikā pēc augstskolas vai filiāles reģistrēšanas nav saņemta licence studiju programmas īstenošanai, ja gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākta paredzēto studiju programmu īstenošana, ja visām augstskolai vai filiālei izsniegtajām studiju programmu licencēm ir beidzies derīguma termiņš, tās ir atņemtas vai anulētas, kā arī pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

Grozījumu projekts paredz papildināt likuma normu ar iespēju augstskolu izslēgt no reģistra, ja ārkārtas akreditācijas rezultātā pieņemts lēmums atteikt akreditēt augstskolu.

Saeimas Juridiskā biroja pārstāve vaicāja, kādā laika periodā šāda norma stātos spēkā, ņemot vērā, ka augstskolai, saņemot akreditācijas atteikumu, ir iespējas to pārsūdzēt tiesā. Augstākās izglītības padomes loceklis Andris Teikmanis uzsvēra, ka lēmumam būtu jāstājas spēkā uzreiz, jo pretējā gadījumā augstskolai, kura nav saņēmusi akreditāciju, ir iespēja turpināt savu darbību līdz tiesas lēmumam, tādējādi "negodprātīgi mānot studentus".

Komisijā uzsvēra, ka ārkārtas akreditācija tiek iniciēta tikai īpašos gadījumos, kad ir pamats domāt par augstskolas darbības neatbilstību normatīvajos aktos paredzētajiem kritērijiem. Deputāts Ņikita Ņikiforovs aicināja izvērtēt to, ka teorētiski pastāv iespēja, ka, ja augstskolai izdodas uzvarēt tiesā, valstij nāksies izmaksāt radītos zaudējumus. Taču klātesošie uzsvēra, ka līdzšinējā pieredze rādot, ka šāds risks ir mazs.

Tam, ka augstskola no reģistra jāizslēdz uzreiz pēc akreditācijas atteikuma, piekrita arī Izglītības kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Komisijā uzsvērts, ka augstskolu, kurām tiktu atteikta akreditācija, studentiem "nebūtu jāpaliek uz ielas". Skolēnu pāreju uz citu augstskolu līdzvērtīgām studiju programmām paredz starp augstākās izglītības iestādēs noslēgtie savstarpējie līgumi. A.Teikmanis piebilda, ka augstskolas tiek akreditētas uz noteiktu laiku bez cikliska ierobežojuma, savukārt ārkārtas akreditācija notiek tikai ļoti nopietnos gadījumos, informē aģentūra LETA.