PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

8839.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Valdība otrdien, 28.jūlijā, apstiprināja kārtību finansējuma saņemšanai par augstskolu sasniegtajiem rezultātiem.

Finansējuma kārtības saņemšana apstiprināta, uzsākot jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu.

Jaunā finansēšanas sistēma veicinās veselīgu konkurenci augstākās izglītības sektorā un ļaus augstskolām uzlabot savas darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību. To pēc valdības sēdes skaidroja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: "Jo augstākus zinātniskos rezultātus uzrādīs augstskola, jo labāk pratīs veidot pētniecības projektus uzņēmējdarbības vajadzībām un iesaistīs pētniecībā studentus, jo lielāku snieguma finansējuma daļu tās varēs saņemt."

Finansējums par sasniegtajiem rezultātiem tiks piešķirts augstskolām, kas visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās ar uzņēmējiem. Šogad šim mērķim paredzētais finansējums ir 5,5 miljoni eiro, bet turpmāk - 6,5 miljoni eiro gadā. Finansējums augstskolām tiks aprēķināts pēc vienotiem kritērijiem, kas ļaus novērtēt augstskolas devumu politikas mērķu sasniegšanā. Saņemto finansējumu augstskolas varēs izmantot attīstības vajadzībām, tai skaitā, atbalstot studentu īstenotos inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova.

Jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis sakārto augstskolu finansēšanas sistēmu. Tas ir balstīts uz trim pīlāriem - finansējums studiju nodrošināšanai jeb bāzes finansējums, finansējums par sasniegtajiem rezultātiem (snieguma finansējums), un attīstības finansējums.

Snieguma finansējuma aprēķināšanai tiks izmantota augstskolu sniegtā informācija zinātnes bāzes finansējuma saņemšanai, kā arī ministrijai papildus sniegtā informācija. Iesniegtie dati un aprēķinātais finansējums tiks publicēts ministrijas mājaslapā.

Sniegumā balstītas augstākās izglītības finansēšanu IZM 2015. gadā uzsāk atbilstoši valdībā 2015. gada 9.jūnijā izskatītajam un atbalstītajam konceptuālajam ziņojumam "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā".