PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

pexels-photo-864994.jpeg
Foto: Pexels
Augstskolas un koledžas reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas varēs sākt reģistrēt un uzņemt no 2018.gada 15.marta, šodien lēma valdība.

Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, tādējādi nodrošinot, ka augstskolas un koledžas pirms reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņa neslēdz ar studijām saistītus līgumus ar iespējamajiem reflektantiem. Šāda kārtība aizsargā studētgribētājus no saistību uzņemšanās, pirms tie ir uzņemti konkrētā studiju programmā, ļaujot izvairīties no situācijām, kad studētgribētājs noslēdz kādu līgumu un jau veic studiju maksas samaksu, taču vēl nav uzņemts studiju programmā un arī tam netiek garantēta uzņemšana studiju programmā.

Līdz šim reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņš personu, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā, uzņemšanai augstskolās un koledžās katru gadu tika noteikts, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, kas paredz, ka vispārējās vidējās izglītības sertifikātus Valsts izglītības satura centrs izsniedz piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām, noteikto.

Taču sākot ar 2012.gadu tika noteikts agrāks termiņš to reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās, kas ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jo saskaņā ar Augstskolu likumu personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, var uzņemt augstskolās un koledžās pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, bez centralizēto eksāmenu kārtošanas. Līdz ar to bija iespēja ārvalstu potenciālajiem reflektantiem noteikt ātrāku reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņu.

Noteikumu projekts paredz, ka reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņš augstskolās un koledžās visiem reflektantiem ir 2018.gada 15.marts, tādējādi dodot iespēju augstskolām un koledžām organizēt agrāku personu, kas ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, uzņemšanu un organizēt pirmsuzņemšanu personām, kas iegūst vidējo izglītību Latvijā, ar nosacījumu, ka tiks sasniegts noteikts līmenis centralizētajos eksāmenos. Tāpat ātrāka termiņa noteikšana ļaus augstskolām un koledžām reģistrāciju un uzņemšanu īstenot ilgāku laiku, jo beigu termiņa noteikšana ir katras augstskolas un koledžas kompetencē. Līdz ar to augstskolas un koledžas varēs noteikt tik ilgu reģistrācijas un uzņemšanas periodu, lai reģistrēties studijām un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus varētu visas studētgribētāju grupas.

Reģistrācijas un uzņemšanas procesā izšķiroša nozīme nav reģistrācijas brīdim. Saskaņā ar noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās uzņemšanai studiju programmā augstskolā vai koledžā rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem, un konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētājā studiju programmā. Proti, normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka primāri ir sekmības rādītāji, jo uzņemti tiek atbilstošākie pretendenti, nevis tie, kas pirmie reģistrējās.

Augstskolas un koledžas interesēs ir, lai studējošais izvēlas studēt attiecīgajā augstskolā un koledžā, līdz ar to augstskolas un koledžas nenostādīs nelabvēlīgā situācijā tos studētgribētājus, kas vidējo izglītību ieguvušas 2018.gada vasarā. Augstskolas un koledžas konkurē par mazo studējošo skaitu, līdz ar to rēķinās ar lielas studētgribētāju daļas (personas, kas ieguvušas vidējo izglītību šajā gadā) interesēm.

Augstskolas un koledžas rīko vienotu uzņemšanu gan tiem reflektantiem, kas vidējo izglītību iegūst šajā gadā, gan tiem, kas to jau ir ieguvuši ātrāk, līdz ar to tiek noteikts ātrāks reģistrācijas un uzņemšanas termiņš, lai neierobežotu augstskolas un koledžas, kā arī neuzliktu par pienākumu augstskolām un koledžām reģistrāciju un uzņemšanu rīkot vairākkārtīgi.