PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Augustā darbā ar jaunatni iesaistītajiem starptautisku un vietēju mācību iespējas
Augustā darbā ar jaunatni iesaistītajiem starptautisku un vietēju mācību iespējas
Foto: JSPA
2022. gada augustā darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām pieejamas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizētas mācības, supervīzijas un projektu darbnīcas. Savukārt starptautisku pasākumu interesentiem būs iespēja reģistrēties mācībām Austrijā, semināram Ungārijā un forumam Igaunijā. Dalība pasākumos ir bez maksas, taču tiem nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Organizāciju pārstāvjiem līdz 7. augustam iespēja pieteikties klātienes projektu darbnīcai par “Erasmus+” 2. pamatdarbības projektiem. Darbnīcas laikā būs iespēja uzzināt kā veiksmīgi izstrādāt un sagatavot Partnerības sadarbībai (Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības) projektu pieteikumu programmā “Erasmus+” un iesniegt to līdz 2022.gada 4.oktobrim.

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju psihoemocionālo labbūtību, mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā radītās sekas uz psihoemocionālo veselību, jaunatnes jomā iesaistītajiem līdz 8. augusta plkst. 17.00 iespēja pieteikties supervīziju atbalstam.

Līdz 15. augustam organizācijas aicinātas pieteikties “DiscoverEU iekļaušanas projektu” mācībām ar mērķi sniegt iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām doties ceļojumā pa Eiropu. Tāpat līdz 15. augustam jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem iespēja pieteikties projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības projektiem.

Savukārt Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjiem līdz 9. augustam iespēja pieteikties “Tīklošanās pasākumam sociāli iekļaujošu projektu izstrādei”, lai izprastu vietējās kopienas vajadzības, apzinātu sadarbības iespējas, kā arī uzzinātu par “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmu iespējām sociāli iekļaujošu projektu veidošanā jauniešiem.

Starptautiskas iespējas organizācijām, pašvaldību pārstāvjiem un citiem jaunatnes jomā iesaistītajiem

Tiem, kuri vēlas piedalīties starptautiskos pasākumos, ir iespēja reģistrēties trīs pasākumiem, kuri norisināsies oktobrī - mācībām Austrijā, semināram Ungārijā un forumam Igaunijā.

  • Organizācijām līdz 15. augustam iespēja reģistrēties mācībām “Solidaritāte – jaunas iespējas brīvprātīgā darba jomā”, kas norisināsies no 3. līdz 7.oktobrim Vīnē, Austrijā. Tās tiek rīkotas, lai vienkopus pulcētu dažādas organizācijas – gan vairāk, gan mazāk pieredzējušas, gan arī pavisam jaunpienācējus, jaunu kontaktu, sadarbību veidošanai,  pieredzes apmaiņai un jaunu brīvprātīgā darba jomu apguvei.
  • Mācību treneri, jaunatnes darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji un pētnieki aicināti līdz 22. augustam reģistrēties forumam “Kļūšana par jaunatnes darbinieku”, kas norisināsies no 19. līdz 20. oktobrim Tallinā, Igaunijā. Forums vienkopus pulcēs jaunatnes darbinieku izglītības jomas praktiķus, pētniekus un politikas īstenotājus no visas Eiropas, lai diskutētu par izglītības un apmācības lomu jaunatnes darba kvalitātes nodrošināšanā.
  • Savukārt NVO, pašvaldības pārstāvjiem un citiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem iespēja līdz 28. augustam pieteikties semināram “Erasmus Goes Greener”, kas norisināsies no 23. līdz 28. oktobrim Budapeštā, Ungārijā. Seminārā būs iespēja savu jaunatnes darbu padarīt videi draudzīgāku, kā arī uzzināt kā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus padarīt zaļākus.

Plašāka informācija par šīm vietējām un starptautiskām iespējām, kā arī pieteikšanās anketas atrodamas JSPA tīmekļa vietnē.

Dalies ar savu pieredzi, īstenojot “Erasmus+” projektus

Projektu īstenotāji aicināti dalīties savos pozitīvajos projektu pieredzes stāstos par 2021. gada programmas “Erasmus+” jaunatnes jomā īstenotajiem projektiem. Īpaši aicinām iesūtīt stāstus par mobilitātes projektiem, kurus izdevies veiksmīgi īstenot tieši Covid ierobežojumu laikā. Šie pieredzes stāsti parādīs plašākai sabiedrībai, ka pat tādos sarežģītos apstākļos tika pārvarēti lieli izaicinājumi, taču sasniegti izcili rezultāti.

Pieredzes stāstus aicinām iesūtīt līdz 8. augustam uz e-pastu [email protected]. Plašāka informācija, pieredzes stāstu formāti un vadlīnijas, kuras aicinām ievērot, pieejamas JSPA tīmekļa vietnē.

Tāpat aicinām jaunatnes darbiniekus, jaunatnes organizācijas un jauniešu līderus sniegt savu ieguldījumu un piedalīties starptautiskā RAY pētniecības tīkla veiktajā aptaujā par Covid pandēmijas ietekmi uz darbu ar jaunatni un pieejamajām atbalsta programmām pandēmijas seku pārvarēšanai. Piedalīties pētījumā iespējams līdz augusta beigām, aizpildot tiešsaistes aptaujas anketu (tā pieejama 20 valodās, arī latviski).