Informācija par semināriem un reģistrācija šeit.

Vietu skaits ir ierobežots. Dalība seminārā ir bez maksas.

Semināri tiek organizēti izglītības projekta “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” ietvaros, un to mērķis ir atbalstīt Latvijas pedagogus jauno satiksmes dalībnieku izglītošanā. Ir izstrādāts apjomīgs mācību un metodiskais līdzeklis, kas ietver izziņas informāciju, vēstījumus skolēniem, darba lapas, spēles un metodisko paņēmienu aprakstus. Katrs mācību materiālā iekļautais temata izklāsts ietver matricu drošas uzvedības algoritmu izveidei uz ceļa: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.

Balstoties uz šiem materiāliem ir izveidota arī digitāla spēle zināšanu stiprināšanai un pārbaudei.

Semināru vadīs materiālu autori – Dr. paed. Dace Medne, profesore, sertificēta psiholoģe, izglītības metodiķe Liene Valdmane, sākumskolas pedagoģe Ivetta Sirica.

Seminārs ir plānots kā deviņu stundu programma, kur klātienes tikšanos papildinās divi tiešsaistes semināri. Pēc pilna semināru cikla apmeklēšanas dalībnieki saņems apliecību par apgūtu profesionālas kompetences pilnveides programmu (9 stundas). Aicināsim projekta dalībniekus izmantot izstrādātos materiālus, kā arī piedalīties “Ideju bankas” veidošanā, par to saņemot arī vērtīgas balvas.

Informācija par projektu un projektā izstrādātie materiāli pedagogiem ir bez maksas un pieejami šeit.