PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

9184.jpeg
Foto: nithid / 123RF
Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz datiem Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), apkopojusi informāciju par pedagogu algām 2015./2016. mācību gadā*.

Tie liecina, ka pedagogu vidējais atalgojums Latvijā dažādos novados arī šajā mācību gadā būs ļoti atšķirīgs, informē Ilze Salna, izglītības un zinātnes ministres komunikācijas konsultante.

Tā, piemēram, Durbes novadā pedagogu vidējais atalgojums ir 473,31** eiro, Vecpiebalgas novadā 490,45 eiro, Aknīstes novadā 504,43 eiro, savukārt Babītes novadā 830,47 eiro, Ādažu novadā 813,87 eiro, bet Mārupes novadā - 900,89 eiro.

"Tik ievērojama starpība liecina par līdzsvara trūkumu sistēmā. Nevienlīdzīgo situāciju rada atšķirīgie valsts mērķdotācijas sadales principi katrā pašvaldībā, nesakārtotais skolu tīkls un spēkā esošās atalgojuma sistēmas nepilnības. Rezultātā par salīdzināmu darba apjomu pedagogi var saņemt ļoti atšķirīgu algu. IZM izstrādātais jaunais modelis piedāvā izveidot vienotu atalgojuma aprēķināšanas kārtību, kas gan radīs vienlīdzīgus nosacījumus valsts finansējuma sadalē, gan vienlaikus nodrošinās, ka skolēniem visā Latvijā ir iespēja saņemt atbalsta pasākumus kvalitatīvam mācību procesam," ir pārliecināta izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Apkopotā informācija liecina, ka šajā mācību gadā atalgojumu (valsts, pašvaldības, privātais finansējums):

-           mazāk par 420 eiro saņem 13 % pedagogu. Pamatā tie ir pedagogi (piemēram, interešu izglītības skolotājs, logopēds, psihologs u.c.), kuri izglītības iestādēs strādā uz nepilnu darba slodzi;

-           no 420 līdz 760 eiro - 44 % pedagogu;

-           no 760 līdz 830 eiro - 8 %;

-           no 830 līdz 940 eiro - 12 % ,

-           no 940 līdz 1000 eiro - 6 % ,

-           no 1000 līdz 1500 eiro - 16 % ,

-           vairāk par 1500 eiro - 1 % .

Pedagogu vidējais atalgojums ir 723 eiro, un puse no visiem pedagogiem saņem vairāk par 703 eiro.

Analizējot to pedagogu atalgojuma daļu, ko veido valsts mērķdotācija, redzams, ka mazāk par jaunajā modelī paredzēto slieksni 760 eiro par vienu amata likmi šajā mācību gadā pēc pašreizējiem izglītības iestāžu datiem saņems aptuveni puse pedagogu jeb 55 procenti. Vēl 30 % pedagogu atalgojumā no valsts budžeta saņems no 760 līdz 1000 eiro, 16 % atalgojums būs robežās no 1000 līdz 1500 eiro, bet vairāk par 1500 eiro saņems 1 % jeb 282 pedagogi.

Apkopotajos datos ir iekļauta informācija par visu pedagogu (t.i., visi pedagoģiskie darbinieki izglītības iestādē - piem., iestādes vadītājs/direktors, vietnieks, metodiķis, vispārējās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, interešu izglītības skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, profesionālās ievirzes skolotājs, sporta treneris/organizators, karjeras konsultants, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, bibliotekārs, internāta audzinātājs, skolotāja palīgs u.c.) skaitu un atalgojumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu ievadītajiem pedagogu tarifikācijas datiem Valsts Izglītības informācijas sistēmā.

Minētie dati apkopo informāciju par kopējo pedagogu atalgojumu, summējot pedagoga visus pedagoģiskā darbinieka amatus (piemēram, pedagogs vienlaicīgi var apvienot vairākus amatus - gan vispārējās izglītības skolotājs skolā, gan pulciņa skolotājs, sporta treneris, skolas bibliotekārs u.c.) un atalgojumu par visām izglītības iestādēm, kurās viņš strādā.

* Dati par pedagogu skaitu (unikālie personas kodi) un atalgojumu apkopoti, pamatojoties uz izglītības iestāžu ievadītajiem pedagogu tarifikācijas datiem VIIS uz 2015.gada 15.oktobri (tarifikācijas datu kopsavilkums no VIIS izgūts 21.10.2015.).

** norādīts bruto atalgojums