PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

10250.jpeg
Foto: zestmarina / 123RF
10. jūnijā Eiropas Komisija (EK) pieņēma jaunu un visaptverošu Prasmju attīstības programmu Eiropai, lai cilvēki agrīnā vecumā attīstītu plaša spektra prasmes.

Tās mērķis ir veicināt cilvēku piemērotību darba tirgum, konkurētspēju un izaugsmi Eiropā.

Šo programmu parakstījuši Valdis Dombrovskis (par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Jirki Katainens (par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Marianna Teisena (par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā komisāre) un Tibors Navračičs (par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais komisārs).

"Miljoniem ļaužu ES patlaban ir bez darba, un mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu viņiem iegūt prasmes, kas būtu piemērotas arvien mainīgākajam darba tirgum. Šodien piedāvātais 10 pasākumu rīcībplāns paredz darboties jomās, kurās ES var panākt pārmaiņas, sākot ar kvalifikāciju atzīšanu ES dalībvalstīs un beidzot ar Prasmju garantiju, kas ļaus mazprasmīgiem pieaugušajiem apgūt būtiskākās rakstpratības, rēķinpratības un digitālās prasmes," uzsvēra Valdis Dombrovskis.    

“Esam gandarīti, ka EK jaunajā Prasmju programmā digitālo prasmju apguvei veltīta atsevišķa pozīcija. LIKTA līdz šim ir strādājusi pie sabiedrības informēšanas par tehnoloģiju iespējām, kā atbalsta instrumentu dzīves kvalitātes uzlabošanai visās dzīves jomās un jebkurā vecumā, sekmējot ne tikai iekļaujošas sabiedrības principu attīstība e-vidē, bet arī mūžizglītības iespējas,” uzsver Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

Digitālās prasmes ir ietvertas visās jaunās Prasmju programmas darbībās un tās ir noteiktas par prioritāti visos politikas līmeņos (no zemākā līdz pat augstākajam). Šī iniciatīva pamatojas uz pašreizējo Digitālo darbvietu lielo koalīciju. Tā aicina dalībvalstis apmainīties ar labāko praksi, izstrādāt visaptverošas digitālo prasmju stratēģijas, pamatojoties uz mērķvērtībām, un ieviest digitālās kompetences visos izglītības un apmācības līmeņos.

 Šī iniciatīva arī sniedz lielāku atbalstu valstu koalīcijām, kas nodrošinās sadarbību starp valsts iestādēm, uzņēmējdarbības, izglītības, apmācību un darba tirgus ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem. Koalīcija palīdzēs veidot lielas digitālā talanta rezerves un nodrošināt, ka eiropieši ir apguvuši atbilstošas digitālās kompetences.

Prasmju programma pievērsīs uzmanību pamata un augstāka līmeņa prasmju attīstīšanai, atvieglojot kvalifikāciju (ieskaitot tādas, kas iegūtas ārpus skolas) izmantošanu un izpratni un sniedzot labāku un savlaicīgāku informāciju par prasmēm, kas darba devējiem vajadzīgas tagad un nākotnē.

Programmas parakstītāji ir izcēluši trīs būtiskākās sasniedzamās lietas. Pirmkārt, uzlabot prasmju līmeni, ar mērķi panākt lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas un digitālās prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū un dzīvē. 

Otrkārt, panākt, ka profesionālā izglītība un apmācība kļūst par pirmo izvēli, nevis par otro iespēju, jo tā rada iespējas netraucēti un efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt izglītību. Tas veicinātu mācīšanos darbavietā, lai attīstītu augsta līmeņa prasmes, tostarp progresīvās nozarēs, kas var stimulēt inovāciju un izaugsmi Eiropā. Treškārt, nodrošināt to, lai cilvēku talantu būtu iespējams izmantot - padarīt viņu prasmes redzamas un saprotamas visās ekonomikas nozarēs un valstīs Eiropā.

20. jūnijā EK deputāti un citas ieinteresētās puses tiksies Briselē, lai diskutētu par jauno Prasmju programmu.