PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

8277.jpeg
Foto: Publicitātes foto
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās šodien plkst.15.00 norisināsies ekspertu forums "Kura no mākslām ir vissvarīgākā skolā?", kurā tiks diskutēts par līdzsvaru starp mākslu priekšmetiem un to, ko skolēns apgūst vispārējā izglītībā un interešu izglītībā.

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pārstāve Iveta Bojāre informēja, ka pasākumā aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12.klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Jaunnedēļ, 29.janvārī, forumā "Vai patriotismu var iemācīt?" eksperti diskutēs par pilsonisko un patriotisko audzināšanu, 30.janvārī - par sporta stundu mērķi skolā, bet 31.janvārī - par to, kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu STEM jomā.

Līdz janvāra beigām kopumā paredzēti septiņi forumi, kuru laikā viedokļu līderi un nozaru profesionāļi apspriedīs publiskotā jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēs par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzinās konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei.

Pēc forumiem sadaļā Skola2030 būs pieejami to video apkopojumi un būs iespējams vietnes forumā ikvienam izteikt savu viedokli. Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēgsies 1.februārī, informē aģentūra LETA.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.