Svētkiem īpaši piemēroti būs konkursa "Kas manu tautu dara stipru" darbi, kuros skolēni atklāj Latvijas spēka un stipruma avotus. Konkursā "Kas manu tautu dara stipru" piedalījās gandrīz 900 skolēnu no skolām Latvijā un latviešu skoliņām pasaulē, krājumā apkopoti 242 skolēnu darbu fragmenti.

Tāpat Latviešu valodas aģentūra aicina iepazīt konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” darbus, kuros plaši un daudzveidīgi atspoguļoti konkursa dalībnieku dzimtas pirmsākumi, attīstība un sazarošanās, tradīcijas, ētiskie un estētiskie priekšstati, saistība ar Latvijas kultūras mantojumu un tautas vēsturiskajām likteņgaitām. Krājumā apkopoti 152 skolēnu darbu fragmenti no 78 skolām Latvijā, kā arī no latviešu skoliņām pasaulē.

Konkursu "Ko, Latvija,Tev varu dot?" un "Latvija, es esmu Tavs bērns" dalībnieki mudina ar saviem mazajiem ikdienas darbiem, labajām domām un cerībām padarīt savu tēvzemi skaistāku un laimīgāku, būt atbildīgiem par Latviju un latviešu valodu.

Visi minētie materiāli pieejami šeit.

4. maijam veltīts Latviešu valodas aģentūras tiešsaistes materiālu apkopojums.

 

Latvija ir kā grāmata,

Es lasu to ar prieku.

Tā ir par vēju, lietu

Un skaisto saules rietu.

(Rūta Cinīte, krājums "Latvija, es esmu Tavs bērns")