PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 24. maijs

Ilvija, Marlēna, Ziedone

Ventspils_Tehnikums.png
Foto: Ventspils Tehnikums
Ventspils Tehnikums ir ne tikai profesionālās izglītības iestāde, kurā palīdzam ikvienam savam izglītojamajam apgūt profesiju, nodrošinot mūsdienīgu mācību vidi, bet vieta, kur profesija tiek novērtēta kā lielākā vērtība ikviena jaunieša nākotnē!

Mūsu ikdienas darbā ir svarīga sadarbība starp izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un sadarbības partneriem, jo tikai tā varam sasniegt vislabāko rezultātu, lai darba tirgū sagatavotu vislabākos savas profesijas speciālistus. Ventspils Tehnikumā iespējams apgūt profesijas, kuras darba tirgū ir pieprasītas un konkurētspējīgas.

Ventspils Tehnikums topošo izglītojamo uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam uzsāks 2023. gada 19. jūnijā. Dokumentus būs iespēja iesniegt klātienē Ventspils Tehnikumā (Saules iela 15, Ventspils). Uzņemšana turpināsies līdz 31. jūlijam.

2023./2024. mācību gadā Ventspils Tehnikums piedāvā iegūt kvalifikācijas šādās izglītības programmās:

Pēc pamatskolas beigšanas (mācību ilgums ir līdz 4 gadiem pilna laika klātienē).

 1. Programmēšana: Programmēšanas tehniķis
 2. Elektronika: Elektronikas tehniķis
 3. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli: Datorsistēmu tehniķis
 4. Ēdināšanas pakalpojumi: Pavārs (specializācija – Restorāna pavārs)
 5. Restorāna pakalpojumi: Viesmīlis (specializācija – Bārmenis)
 6. Viesnīcu pakalpojumi: Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
 7. Tūrisma pakalpojumi: Tūrisma pakalpojumu konsultants
 8. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas: Inženiersistēmu būvtehniķis
 9. Enerģētika un elektronika: Elektrotehniķis (specializācija – Elektrisko tīklu tehniķis, Elektromontāžas tehniķis, Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis)
 10. Mehatronika: Mehatronisku sistēmu tehniķis
 11. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija: Mašīnbūves tehniķis (obligāti iegūstamā zemākā līmeņa kvalifikācija – Atslēdznieks)
 12. Autotransports: Automehāniķis (obligāti iegūstamā zemākā līmeņa kvalifikācija – Autoatslēdznieks)
 13. Metālapstrāde: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG/135 (sākot no 17 gadiem, mācību ilgums – 1 gads)

Pēc vidusskolas pabeigšanas.

14. Metālapstrāde: Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs (mācību ilgums – 1,5 gadi).

Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības atestāta vērtējumiem (matemātikā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, informātikā, vēsturē un pirmajā svešvalodā), vispārējā zināšanu pārbaudes testa un pārrunu rezultātiem.

2022./2023. mācību gada sākumā Ventspils Tehnikumā mācījās vairāk kā 750 izglītojamie, kam nodrošināta iespēja iegūt ne tikai vidējo profesionālo izglītību, bet arī praktizēties darba vidē balstītās mācībās lielākajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs. Jau ilgstoši  mūsu sadarbības partneri ir  Ventspils uzņēmumi “Bucher Municipal”, “Dalagro serviss”, Olimpiskais centrs “Ventspils” un citi. Ventspils Tehnikums nodrošina prakses iespējas visiem izglītojamajiem. Prakses iespējas tiek piedāvātas arī skolas sadarbības partneru uzņēmumos Vācijā un citās Eiropas valstīs, kur jaunieši iegūst starptautisku pieredzi.

Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem pieejamas līdz 200 vietām komfortablā dienesta viesnīcā “Venta”. Pamatojoties uz sadarbību ar PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, nepieciešamības gadījumā iespējams audzēkņus izmitināt arī Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā.

2023./2024. mācību gadā Ventspils Tehnikuma audzēkņi varēs apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas, saņemot līdz pat 150 EUR lielu stipendiju (atbilstoši uzrādītajām sekmēm mācībās un iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs).

VT_studiju_programmas_2023.png

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
 2. vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. sekmju izraksta kopija;
 4. medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
 5. 4 fotokartītes 3×4 cm.

Dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli.

Ventspils Tehnikuma direktore K. Vāgnere-Davidova uzsver: “Jau vairāku gadu garumā Ventspils Tehnikumā uzņemam izglītojamos, kuri ir motivēti profesijas ieguvei, kuri saskata savu nākotni kā zinoši darba ņēmēji nozaru vadošajos uzņēmumos vai kā topošie darba devēji, kuri veido savus uzņēmumus un nodrošina papildu darba vietas citiem.”

Sekojiet jaunumiem Ventspils Tehnikuma mājas lapā, kā arī sociālajos medijos – Facebook un Instagram.

Reklāmraksts