Patentu valde aicina 5. – 12. klašu skolēnus un skolotājus piedalīties konkursā “Radošais intelektuālis”!

Lai piedalītos konkursā:

 • Jāizveido komanda, kurā ir 2-3 skolēni, kā arī viens skolotājs;
 • Jāizveido divi radošie uzdevumi par intelektuālā īpašuma tematiku, pievienojot arī uzdevuma atbildes, ja tādas ir paredzētas;
 • Jābūt radošiem! Aicinām izmantot dažādus uzdevumu veidus, piemēram, testus, tekstā izlaistos vārdus, krustvārdu vai burtu mīklas, atbilžu izvēļu uzdevumus, lomu spēles, multimediju risinājumus, interaktīvus risinājumus u.c.;
 • Uzdevumi jāveido tā, lai tie būtu saistoši vienaudžiem;
 • Izstrādājot uzdevumu saturu, jābalstās uz metodiskajā materiālā "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē" (pieejams ŠEIT) iekļautajām tēmām: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, aizsardzība pret viltošanu, kā arī rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums uzņēmējdarbībā;
 • Izstrādājot uzdevumus, aicinām tajos ietvert konkursa logo (pieejams ŠEIT);
 • Radošie uzdevumi jāsagatavo un jāiesniedz Patentu valdē līdz 19. oktobra plkst. 17.00;
 • Konkursa nolikums un cita noderīga informācija pieejama ŠEIT.

 

Kas sekos tālāk?  

 • Iesniegtos darbus līdz 8. novembrim vērtēs žūrija divās vecuma grupās atsevišķi: 5. – 8. klase un 9. – 12. klase;
 • 13. novembrī paziņosim laureātus, kurus aicināsim uz apbalvošanas ceremoniju;
 • 24. novembrī “AirBaltic” mācību centrā paziņosim pirmo trīs vietu ieguvējus, simpātiju un veicināšanas balvu saņēmējus, kā arī būs iespēja iepazīties ar pilotu akadēmiju un izmēģināt dažādas aktivitātes.

 

Kas balvās?

 • 1. vietas ieguvēji jeb katrs komandas skolēns balvā iegūs bezvadu skaļruni, savukārt skolotājs saņems dāvanu karti grāmatnīcā;
 • 2. vietas ieguvēji jeb katras komandas skolēns balvā iegūs bezvadu austiņas, savukārt skolotājs saņems dāvanu karti grāmatnīcā;
 • 3. vietas ieguvēji katrs balvā iegūs elektrisko zobu birsti, savukārt skolotājs saņems dāvanu karti grāmatnīcā.

 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta projekta koordinatori Karīnu Breimani (e-pasta adrese: [email protected], tālrunis: 67220120).

Reklāmraksts