PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

Jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem rudenī pieejami vairāki mācību kursi izaugsmes veicināšanai
Jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem rudenī pieejami vairāki mācību kursi izaugsmes veicināšanai
Foto: pexels
Lai veicinātu jaunatnes darbinieku un jauniešu izaugsmi, kā arī attīstītu dažādas ar jaunatnes jomu saistītas kompetences, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) rudenī piedāvā vietēja mēroga un starptautiskas klātienes un tiešsaistes mācības par jauniešu apmaiņām, solidaritātes, darba un stažēšanās projektiem un darbu ar jauniešiem NEET situācijās. Kopumā pieejami deviņi dažādi mācību kursi, kas norisināsies no 7. septembra līdz pat 2020. gada beigām.

Digitālā jaunatnes darba akadēmija | 14. septembris – 11. oktobris (tiešsaiste)

Četru nedēļu mācību mērķis ir izpētīt digitālos rīkus un stratēģijas, ko jaunatnes darbinieki var izmantot, lai digitalizētu savu darbu ar jauniešiem. Pieteikšanās mācībām līdz 20. augustam.

Projektu darbnīca: Solidaritātes projekti | 7. – 9. septembris (Latvija)

Mācību laikā jaunieši un jaunatnes organizācijas izstrādās savu Solidaritātes projekta ideju un veidos savu projekta pieteikumu. Pieteikšanās mācībām līdz 23. augustam.

Darba un stažēšanās projekti programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” | 4. – 7. oktobris (Polija)

Mācību mērķis ir sniegt organizācijām un uzņēmumiem atbalstu darba un stažēšanās projektu plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Pieteikšanās mācībām līdz 24. augustam.

Tiešsaistes mācības "SoliDARE" | 6. - 20. oktobris (tiešsaiste)

Mācību mērķis ir pulcēt to organizāciju pārstāvjus, kas aktīvi darbojas Eiropas Solidaritātes korpusa programmā. Pieteikšanās mācībām līdz 6. septembrim.

Mācības par jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā | 12. – 18. oktobris (Latvija)

Mācību mērķis ir celt jaunatnes darbinieku kapacitāti un kompetences darbā ar jauniešiem, lai veicinātu jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā. Pieteikšanās mācībām līdz 23. augustam.

Jauniešu apmaiņa kā instruments ilgtermiņa darbam ar jauniešiem | 6. oktobris – 1. decembris (tiešsaiste, Slovēnija)

Mācību mērķis ir padziļināt jaunatnes darbinieku zināšanas par jauniešu apmaiņu potenciālu kā neformālās izglītības instrumentu, iepazīstot jauniešu apmaiņas posmu simulāciju. Pieteikšanās mācībām līdz 28. augustam.

Mācību kurss jaunpienācējiem jauniešu apmaiņā | 19. - 30. oktobris (tiešsaiste)

Mācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem, kuri gatavojas īstenot savu pirmo starptautisko jaunatnes apmaiņas projektu pašreizējās un nākamās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros. Pieteikšanās mācībām līdz 15. septembrim.

Jaunatnes darbinieka domāšana - atbalstot mācīšanos un izmantojot jauniešu mobilitāti | 9. – 14. novembris (Nīderlande)

Mācību mērķis ir atspoguļot jaunatnes darbinieku domāšanu, diskutēt par kompetencēm, kas viņiem ir vajadzīgas, lai atbalstītu jauniešu attīstību jauniešu mobilitātē. Klātienes mācības papildinās aktivitātes tiešsaistē. Pieteikšanās mācībām līdz 15. septembrim.

Atšķirīgas pieejas jaunatnei dažādās NEET situācijās | 8. – 12. decembris (Turcija)

Konference paredzēta jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes projektu īstenotājiem, jaunatnes politikas izstrādātājiem, kā arī citu jomu speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā. Pieteikšanās mācībām līdz 6.septembrim.

Mācībām, izvērtējot konkrētā mācību kursa mērķauditoriju, ir aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki, jaunieši un organizācijas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem. Visām izsludinātajām mācībām nepieciešams reģistrēties elektroniski.

Pirms pieteikšanās mācībām ārvalstīs dalībnieki ir aicināti izvērtēt ar ceļošanu saistītos riskus un iepazīties ar prasībām par pašizolāciju pēc atgriešanās Latvijā. Aktuālā informācija par saslimstības rādītājiem ar COVID19 ārvalstīs un nosacījumiem pēc atgriešanās no ārvalstīm Latvijā ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.

Seminārus Latvijā īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), savukārt ārvalstu seminārus rīko programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Turcijā sadarbībā  ar “Eiropas Solidaritātes korpuss” un SALTO-YOUTH mācību resursu centriem.