PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

Jaunatnes organizācijas aicina pieteikties līdz 7000 eiro finansējumam to darbības atbalstam un jauniešu līdzdalības veicināšanai
Jaunatnes organizācijas aicina pieteikties līdz 7000 eiro finansējumam to darbības atbalstam un jauniešu līdzdalības veicināšanai
Foto: pexels
Lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2023. gada 12. maija plkst. 23.59.

Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 35 000 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 7000 eiro. Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, sekmējot Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam noteiktos uzdevumus un pasākumus, kā arī sasniegt rīcības virzienu pasākumos noteiktos obligātos rezultatīvos rādītājus:

1)  attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;

2)  sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā.

Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā: jaunieši ar ierobežotām iespējām (t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši), projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji, kā arī jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācijas, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. maija plkst. 23.59. Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 26. jūnijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Jaunatnes organizācijas aicinātas dokumentu sūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Lindu Gulbīnu (tālr.: 67358070, e-pasts: [email protected]).