Pieteikšanās saite šeit.

Bet, gatavojoties Eiropas eksāmenam, norisināsies konkurss, kas 1.–3. un 4.–6. klases skolēniem palīdzēs pilnveidot zināšanas par daudzveidīgo Eiropu. Konkursā var piedalīties gan visa klase kopā, gan katrs skolēns individuāli.

Konkursu 1.–3. klases skolēniemUzmini dāvanas kopā ar vecmāmiņu!” veido divi uzdevumi. Pirmajā uzdevumā skolēni atver spēli “Uzmini dāvanas kopā ar vecmāmiņu!” un iztēlojas, ka ir viesojušies trīs dažādās Eiropas Savienības valstīs un vecmāmiņai atveduši dāvanas. Konkursa dalībnieku uzdevums ir atminēt, kādas dāvanas vecmāmiņa saņem. Kad visas trīs dāvanas atminētas, konkursa dalībnieki ieraksta tās šajā veidlapā (klase atbildes raksta kopā). Otrais konkursa uzdevums ir izvēlēties vēl septiņas citas Eiropas Savienības valstis un noskaidrot, kādus suvenīrus visbiežāk no tām ceļotāji atved. Skolēni, kuri bijuši šajās valstīs, pastāsta citiem, ko tajās redzējuši, kādi ir populārākie suvenīri un kas visspilgtāk palicis atmiņā. Ja šajās valstīs skolēni vai to ģimenes locekļi nav bijuši, tad kopīgi meklē informāciju internetā un aizpilda veidlapu.

Konkurss 4.–6. klases skolēniemEiropas Savienība – kāda tā ir?”. Konkursu veido divi uzdevumi. Pirmajā uzdevumā skolēni iepazīst izziņas materiālu, uzzinot interesantus faktus par katru Eiropas Savienības dalībvalsti. Otrais konkursa uzdevums ir atbildēt uz 27 viktorīnas jautājumiem (klase atbildes raksta kopā). Viktorīna pieejama šeit.

Atbildes gaidām līdz 2023. gada 24. aprīlim. Uzvarētājus noteiksim loterijā, un tos paziņosim 2023. gada 1. maijā. Tiks apbalvoti desmit uzvarētāji 1.–3. klases grupā un desmit uzvarētāji 4.–6. klases grupā.

Reklāmraksts