PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

device-digital-ecommerce-35550.jpg
Foto: Pexels
No 21. līdz 22.augustam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks medijpratības vasaras nometne Latgales vidusskolēniem un skolotājiem "Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību".

Divu dienu laikā vidusskolēni un skolotāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, lai iegūtu un pilnveidotu zināšanas medijpratības jautājumos. Nodarbības vadīs akadēmiskās vides pārstāvji - Vidzemes Augstskolas docente Agnese Dāvidsone, Latvijas Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja Liene Valdmane, kā arī Latvijas Universitātes komunikācijas zinātnes doktorants un žurnālists Raivis Vilūns, informē aģentūra LETA.

Vidusskolēni uzzinās medijpratības nozīmi ikdienā un informācijas patēriņā, apgūs praktiskus ieteikumus medijpratības pilnveidošanai, noskaidros žurnālistikas funkcijas un atšķirību no cita veida informācijas sniedzējiem, attīstīs kritisko domāšanu attiecībā uz informācijas izvērtēšanu, piedalīsies simulācijas spēlēs un izstrādās rīcības plānu medijpratībā izglītojošu aktivitāšu īstenošanai vidusskolās.

Savukārt Latgales vēstniecības "Gors" Mārketinga nodaļas vadītāja Edīte Husare dalīsies savā pieredzē no mediju lietotāja un satura radītāja aspekta, jo "Gors" var lepoties ar apjomīgu sekotāju skaitu sociālajā medijā "Facebook" - tie ir gandrīz 10 000. Tas savukārt arī nozīmē izaicinājumus un lielu uzkrātu pieredzi pārdomāta un saistoša satura veidošanai digitālā vidē, sacīja Murinska.

Nometnei paredzēts turpinājums jeb rezultāts - vidusskolēni organizēs medijpratību veicinošu pasākumu vai aktivitāti savā pārstāvētajā vidusskolā. Šāda pieeja medijpratības apguvē tiek izmantota, jo jaunieši uzticas saviem vienaudžiem, tādējādi nereti viens otru spēj uzrunāt efektīvāk un ieklausās cita viedoklī. Tādā veidā arī tiks nodrošināts, ka vasaras nometnē apgūtās medijpratības zināšanas tiks nodotas tālāk vēl plašākam jauniešu lokam.

Joprojām skolēniem ir nepieciešams atgādināt par informācijas lietošanas paradumiem, jo šī vecuma grupa ir aktīvi sociālo mediju lietotāji un ir pakļauti manipulācijai ar informāciju.

„Jauniešu un pedagogu izglītošana medijpratībā vienmēr ir bijusi viena no Kultūras ministrijas (KM) prioritātēm. Gada sākumā Izglītības attīstības centra diskusijā no izglītības darbinieku puses izskanēja ideja, ka jauniešu medijpratības stiprināšanai piemērots veids būtu vasaras nometne. KM sadzirdēja un attīstīja šo ideju, pieaicinot sadarboties RTA kā vienu no Latgales zināšanu centriem. Šoreiz pieejamā finansējuma dēļ fokusējāmies uz Latgales skolēnu auditoriju, ņemot vērā informatīvās vides riskus pierobežā. Taču ceram, ka nākotnē līdzīgs pasākums varētu notikt arī citviet Latvijā,” norādīja KM Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.

Nometnē piedalīsies jaunieši no astoņām Latgales vidusskolām - Aglonas vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas. Pēdējās piecas no tām atrodas pierobežā, sacīja Murinska.

Šis ir jau trešais KM un RTA sadarbības pasākums Latgales iedzīvotāju medijpratības veicināšanai. 2017.gadā sadarbībā ar Britu padomi Rēzeknē norisinājās konference "Pierobeža un (ne)sasniedzamie: pedagogu un žurnālistu loma medijpratības stiprināšanā" un medijpratību veicinošs radošais seminārs skolu jauniešiem "365 dienas ar masu medijiem".