PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

10805.jpeg
Foto: lightbulb / 123RF
Izstrādājot Jauno prasmju programmas iniciatīvas, jāakcentē izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu profesionālā pilnveide.

Latvija atbalsta Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes Jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai pieņemšanu, tā vakar, 14.novembrī, lēma Ministru kabinets.

Padomes rezolūcijā tiek uzsvērts, ka mūsdienu pasaule prasa digitālo un transversālo prasmju attīstību un pilnveidošanu, kas cilvēkiem ļautu viegli pielāgoties straujām pārmaiņām.

Rezolūcijā norādīts, ka ir svarīgi pilnveidot prasmes un meklēt veidus, kā labāk prognozēt darba tirgus vajadzības. Izstrādājot Jauno prasmju programmas Eiropai iniciatīvas, jāakcentē indivīdu sociālā iekļaušana un personības attīstība, izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu profesionālā pilnveide, ciešāka saikne starp izglītību un darba vidi, kā arī nākotnes prasmju identificēšana. Iniciatīvas, kas ietvertas Jaunajā prasmju programmā Eiropai, ir jāīsteno saskaņā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā.

Latvija pozitīvi vērtē, ka rezolūcija tiks īstenota saskaņā ar stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā politiskajām nostādnēm un citiem politikas virzieniem un iniciatīvām izglītības un nodarbinātības jomā, kas atbalsta izaugsmes veicināšanu, tostarp veicinot dalībvalstu pieredzes apmaiņu, informē aģentūra LETA.

Latvija augstu vērtē ES finanšu instrumentu un programmas "Erasmus+" ieguldījumu un piedāvātās iespējas tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstībā, norādīts rezolūcijā.

Latvija uzskata, ka, nosakot nākamo gadu ES finansējuma prioritātes, jāņem vērā Jaunās prasmju programmas Eiropai apstiprināto iniciatīvu sasniedzamie mērķi un noteiktie uzdevumi un dalībvalstu nacionālie apstākļi, pieejamie resursi un valstu stratēģijas.