PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Latvijas Universitāti ziemā absolvē 1050 studenti
Latvijas Universitāti ziemā absolvē 1050 studenti
Foto: Latvijas Universitāti
Latvijas Universitātē diplomus ziemā saņem 1050 absolventi. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, fakultātēs izlaidumi tiek rīkoti virtuāli, vai notiek individuālas diplomu saņemšanas.

Ar visvairāk absolventiem – 627 – lepojas Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, savukārt 317 absolventi savu diplomu ieguvuši, absolvējot LU filiāles. Ziemā doktora grādu ieguvuši 20 absolventi.

Februāris LU tiek aizvadīts virtuālo izlaidumu vai diplomu saņemšanu zīmē, taču dažas fakultātes nolēmušas izlaidumu pārcelt uz vasaru.

Virtuālie izlaidumi

•             Ķīmijas fakultāte

Svinīgs brīdis notiks Zoom platformā 25. februārī plkst. 10.00. Diplomu izsniegšana notiks pēc noteikta saraksta marta pirmajā nedēļā. Fakultāti absolvē 1. līmeņa profesionālā studiju programma "Darba aizsardzība" 14 studenti.

•             Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Ziemas izlaiduma svinīgā daļa tiks organizēta attālināti Zoom platformā 25. un 26. februārī vairākās grupās. Katra pasākuma laikā tiešsaistē savas uzrunas un apsveikuma vārdus teiks PPMF dekāne Linda Daniela, programmu direktori, apakšprogrammu vadītāji, kā ar filiāļu vadītāji un Absolventu kluba pārstāvis. Studenti katra izlaiduma noslēgumā tiks aicināti uzņemt kopbildi atsevišķās istabās ar virtuālām izlaiduma cepurēm un LU ģerboni fonā. Savukārt diplomus studenti varēs saņemt individuāli ierodoties klātienē katram savā atvēlētajā laikā. Absolventi ir Pirmskolas un sākumizglītības nodaļas, Skolotāju izglītības nodaļas, Mākslas un tehnoloģiju nodaļas, Psiholoģijas nodaļas, kā arī Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas studenti.

•             Sociālo zinātņu fakultāte

Virtuālais ziemas izlaidums notika 13. februārī, diplomus saņem 35 absolventi studiju programmās: nepilna laika klātienes bakalaura studiju programmā “Komunikācijas zinātne”, bakalaura studiju programmā “Politikas zinātne”, maģistra studiju programmā “Komunikācijas zinātne”, maģistra studiju programmā “Sociālais darbs”.

Absolventi fakultātē ieradīsies pēc saraksta katrs noteiktā laikā, lai saņemtu diplomu, kur būs arī iespēja nofotografēties.

•             Juridiskā fakultāte

Akadēmiskā maģistra studiju programmas absolventiem 5. februārī notika virtuāla kopā sanākšana ZOOM platformā, piedaloties JF dekānei un programmas direktoram. Diplomus absolventi varēs saņemt, ierodoties JF noteiktā dienā un laikā.

•             Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti šoziem absolvē 152 jaunie speciālisti, no tiem 119 bakalaura un 23 maģistra studiju programmās, bet 10 pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā. Angļu valodas programmas ziemas izlaidumā absolvē 15 ārvalstu studenti no ASV, Korejas Repulikas, Austrijas, Baltkrievijas un Uzbekistānas. Virtuālais ziemas izlaidums notika 4. februārī.

Diplomu saņemšanas

Individuālas diplomu saņemšanas pēc noteikta grafika notiks Medicīnas fakultātē, Juridiskajā fakultātē (bakalaura studiju programmas studentiem) un Humanitāro zinātņu fakultātē.

Izlaidumi pārcelti uz vasaru

Datorikas fakultātē nolemts izlaidumu pārcelt uz vasaru un izsniegt diplomus kopā ar vasaras absolventiem vasarā, jo lielākā daļa absolventu turpina studēt bakalaura programmā. Tādu pašu lēmumu pieņēmusi Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.