PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Latvijas XXVII Jauno pianistu festivāls "Klavieres populārajā mūzikā un džezā"
Latvijas XXVII Jauno pianistu festivāls "Klavieres populārajā mūzikā un džezā"
Foto: Jurijs Fjodorovs

Latvijas XXVII jauno pianistu festivāla ''Klavieres populārajā mūzikā un džezā '' noslēguma pasākums notiek 2024. gada 16. martā plkst.12.00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē. XXVII festivāla tēma ir ‘Tempa un ritma izteiksme džeza un populārajā mūzikā’’.

Piedalās Rīgas četru vispārizglītojošo skolu ar mūzikas padziļinātu apguves programmu un Latvijas četrpadsmit vispārizglītojošo skolu ar mūzikas padziļinātu apguves programmu klavieru klases skolēni (provizoriski 48 dalībnieki un 35 pedagogi) un dažādus citus mūzikas instrumentus spēlējoši jaunieši un vokālisti, kas piedalās ansambļos. 
Visi noslēguma pasākuma dalībnieki saņem I pakāpes diplomus un balvas.

Festivāla dalībnieces Krista Būmerte un Evelīna Meija


Atlases dalībnieki I un II aktivitāšu posmā Rīgas četru vispārizglītojošo mūzikas profesionāli orientēta virziena skolu (Nr.6., 45., 88., Rīgas Valdorfskola) – kopā ~431 skolēni, Latvijas četrpadsmit vispārizglītojošo mūzikas profesionāli orientēta virziena skolu, kopā ~895 skolēni. Pavisam kopā ~1326 skolēni un 65 skolotāji. Viņi ir izgājuši konkursa atlasi savās skolās un sagatavojušies uzstāties fināla koncertā. 
Jaunieši šogad būs atbraukuši no Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Cēsīm, Jelgavas un Tukuma, Talsiem, Jēkabpils, kā arī Rīgas skolu skolēni.
Festivāla viesmākslinieki  pianisma izcilība Jurijs Spigins un ievērojamais saksofona spēles meistars Raivo Stašāns ar priekšnesumu un  ar džeza impovizāciju  uzmundrinās un noteikti iedvesmos bērnus un jauniešus uz visu nākošo gadu. Festivāla patronese un konsultante Dr.paed. Larisa Maļkova,  kā katru gadu, piedalīsies gan ar savu skolēnu sniegumu, gan labvēlīgu un viedu  padomu.

Festivāla dalībnieks Kārlis Briedis


"Mūzikas izglītība var iekvēlināt bērna iztēli vai arī kaislību pilnu dzīvi. Ja jūs dāvināt bērniem jaunu pasauli izpētei, izaicinājumi un iespējas ir bezgalīgas. Mūzikas izglītība nevar būt dažu veiksminieku privilēģija, tai jābūt katra bērna pasaules sastāvdaļai. Kopējā muzicēšanā veicināti arī integrācijas mērķi",  uzskata festivāla organizatori - rakstīja Inese Lūsiņa laikrakstā ‘’Diena’’.
Festivālu jau septīto gadu rīko NODIBINĀJUMS JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS KLAVIERES POPULĀRAJĀ MŪZIKĀ UN DŽEZĀ.
Šogad festivālu atbalsta Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.
Festivāla mākslinieciskā, metodiskā vadītāja un producente ir Edīte Millere.  Savukārt asistente ir Herta Jūlija Barkāne, kura pati ir bijusi daudzgadēja festivāla dalībniece un palīdz festivāla producēšanā. Arī foto mirkļus fiksēs labas mūzikas fane  un fotogrāfe Herta.
Ieeja festivāla noslēguma koncertā ir brīva jebkuram klausītājam.
Viens no svarīgākajiem festivāla mērķiem ir dot iespēju jaunajiem mūziķiem izbaudīt klavierspēli labā koncertzālē pie izcila instrumenta.
Festivāls tiek organizēts ilgtermiņā sākot no 1997.gada un ir noticis Melngalvju namā, Lielajā ģildē, Mazajā ģildē, Vernisāžā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Jelgavas 4. vidusskolas Jaunajā zālē un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ir plānots  šo jauniešu un pedagogu iemīļoto un novērtēto festivālu organizēt ik gadus ilglaicīgi. Festivāla iniciators ir Rīgas 6.vidusskolas direktors Haralds Bārzdiņš. Ilggadējie festivāla organizētāji un vadītāji ir Dr. paed. Jurijs Spigins un Dr. paed. Larisa Maļkova. Sākot ar Latvijas valsts simtgades godam veltīto festivālu, kopš 2018. gada to organizē pianiste M.Mus. Edīte Millere un NODIBINĀJUMS JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS KLAVIERES POPULĀRAJĀ MŪZIKĀ UN DŽEZĀ.
Festivālu ir novērtējusi un atzinusi Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, daudzo festivāla darbības gadu gaitā apbalvojot  pedagogus un organizētājus par ieguldījumu jauniešu muzikālajā attīstībā ar goda rakstiem.
Mūzikas skolu pianisma festivāli ir kļuvuši tradicionāli, taču bieži vien netiek pienācīgi novērtēts tas devums Rīgas un Latvijas mūzikas un kultūras dzīvē,  ko rada tie jaunieši, kas absolvējuši vidusskolas ar mūzikas virzienu: te jāmin tādas  izcilības kā Andris Nelsons, Sonora Vaice, Sergejs Jēgers, Maija Kovaļevska, Daiga Gaismiņa, Guntis Kuzma, Dace Šteina-Adviljone. Šāds festivāls ir ne vien zināma veida atskaite un paceļ māksliniecisko līmeni mūzikas novirziena vispārizglītojošo skolu  konkurencē, bet arī iepazīstina ar saviem sasniegumiem un prefesionālās varēšanas līmeni mūzikas pazinējus, un īpaši jauniešus no Rīgas mūzikas skolām un vispārizglītojošām skolām.  Un starp tradicionālajiem pianistu festivāliem šis ir īpašs ar to, ka jaunieši demonstrē savu varēšanu arī improvizācijā, džezā un populārajā mūzikā. Bieži vien tieši šādi festivāli ļauj tikt pamanītiem un uzplaukt jauniem mūzikas talantiem.
Blakus mūsu nacionālo un pasaules izcilo akadēmisko komponistu klaviermūzikai dalībnieki rāda savas spējas improvizācijā džezā un populārajā mūzikā - jomās kam mazāk pievēršas mūzikas skolas, bet kur aizvien vajadzīga jauno mūziķu sagatavošana, kas balstīta uz profesionāliem pamatiem. Tā ir vēl viena papildus vērtība, ar ko šis festivāls atšķiras no citiem tradicionāliem pianisma festivāliem.
Ar festivāla jaunumiem var iepazīties Facebook.