PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

11949.jpeg
Foto: 123RF
Ministru kabinets šodien lems par Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādātajiem noteikumiem par Latvijas izglītības klasifikāciju.

Tādējādi nodrošinot valsts statistikas datu atbilstību starptautiskas salīdzināmības prasībām.

Latvijas izglītības klasifikācijas aktualizēšana nepieciešama, lai nodrošinātu valsts statistikas datu atbilstību starptautiskas salīdzināmības prasībām. Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija ISCED tiek izmantota, lai salīdzinātu dažādu pasaules valstu izglītības sistēmu statistiskos rādītājus. Šo klasifikāciju UNSECO izveidoja 1976.gadā, un tā tika pārskatīta 1997.un 2011.gadā, savukārt 1999.gada Apmācību nozaru klasifikācijas pārskatīto versiju (ISCED-F) UNESCO pieņēma 2013.gada novembrī.

Latvijas izglītības sistēmas klasifikāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, kuri izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likumu, kas 2016.gada 1.janvārī zaudēja spēku, stājoties spēkā Statistikas likumam.

Statistikas likums paredz, ka, lai garantētu oficiālās statistikas salīdzināmību un apriti Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonā un starptautiskajā līmenī, Ministru kabinets nosaka nacionālās statistiskās klasifikācijas.

Ievērojot minēto, salīdzinot ar līdzšinējiem noteikumiem, jauno noteikumu projektā precizēta norāde, ietverot norādi uz Statistikas likuma 21.panta 1.punktu un Izglītības likuma 14.panta 1.1 punktu, kā arī, nodrošinot Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanu ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju ISCED 2013, precizēti divi noteikumu pielikumi.

Pašreizējos noteikumos ietverta norāde uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Izglītības likumā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība un augstākā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, informē aģentūra LETA.