Stipendija vienam vidusskolas 12. klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās. Stipendijas apmērs ir 142,50 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumā jāpievieno:

•             motivācijas vēstule (viena lappuse);

•             pretendenta CV (dzīvesgājums);

•             mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu u.tml. kopijas);

•             skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī (ne zemāks par 7,5 ballēm);

•             skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.

Pieteikšanās stipendijai līdz 2022. gada 18. janvārim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Ar Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var iepazīties šeit.

Uzzini vairāk, rakstot zinātnes prorektores referentei Madarai Daudziņai-Šukterei: [email protected].

Reklāmraksts