Stipendija vienam vidusskolas 12. klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās.  Tiek vērtēta arī skolēna motivācija uzsākt studijas Liepājas Universitātē. Stipendijas apmērs ir 142,50 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās stipendijai līdz 2023. gada 13. janvārim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Pieteikumā jāpievieno:

  • motivācijas vēstule (viena lappuse);
  • pretendenta CV (dzīvesgājums);
  • mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu u.tml. kopijas);
  •  skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī (ne zemāks par 7,5 ballēm);
  • skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.

 

Ar Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var iepazīties šeit.

Uzzini vairāk, rakstot referentei Madarai Daudziņai-Šukterei: [email protected].

Reklāmraksts