PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

7917.jpeg
Foto: kzenon / 123RF
Lai varētu optimizēt pedagogu skaitu mazajās lauku skolās un nodrošināt lielākas algas, sākumskolās varētu mācīt tautskolotājs. 

Tas nozīmē, ka visus mācību priekšmetus no pirmās līdz sestajai klasei bērniem mācītu tautskolotājs. Izglītības darbinieki gan visai piesardzīgi vērtē šādu ideju, norādot, ka tas varētu atsaukties uz izglītības kvalitāti, šodien raksta laikraksts Neatkarīgā.

"Tāda prakse jau bija Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad pāris skolotāji lauku skolās pasniedza visus mācību priekšmetus. Tagad ir citi laiki, arī prasības citas. Tas, ar ko pietika sešklasīgajā Ulmaņa laiku skolā, diez vai der mūsdienīgā izglītības iestādē," spriež Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Šaicāne. Šāda iespēja gan neesot apspriesta ne novada, ne arī plašākā mērogā, taču šķiet, ka tas tikai vairotu atšķirību starp pilsētās un laukos iegūstamo izglītību.

"Piemēram, vienā no novada skolām māca pedagogs, kas, lai sakasītu normālu algu, māca ģeogrāfiju, krievu valodu un bioloģiju. Taču, lai viņš to varētu darīt, ir vajadzīga atbilstoša izglītība un dokumenti, kas to apliecina. Tātad tas prasīs pamatīgu papildu skološanos, ko diez vai varēs un gribēs vidējā un vecākā gada gājuma pedagogi," norāda Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vērš uzmanību uz to, ka skolās, kurās "ir 30 skolēnu un 15 pedagogu ar pāris kontaktstundām", nevar cerēt uz pietiekamu finansējumu. IZM rosina šādas izglītības iestādes meklēt iekšējus risinājumus, kā uzlabot situāciju. Viens no tiem būtu pedagogu skaita optimizācija. Nozarē strādājošie kā variantu iesaka sagatavot tautskolotājus, kuri, līdzīgi kā daudzi sākumskolu skolotāji, kas strādā 1. - 4. klašu grupā, spētu mācīt gandrīz visus priekšmetus līdz 6. klasei ieskaitot.