PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

7916.jpeg
Foto: Publicitātes foto. Attēlā: IM izlaidums - Kurators Gatis Narvaišs sveic fizikas skolotāju Raivi Paulu
Turpmāk Iespējamās misijas dalībnieki, pabeidzot programmu, automātiski saņems tiesības turpināt darbu skolā, iegūstot arī skolotāja kvalifikāciju.

Līdz šim, lai turpinātu darbu skolā pēc diviem intensīviem mācību gadiem, Iespējamās misijasabsolventiem bija nepieciešams iegūt arī formālu skolotāja kvalifikāciju, lai gan vismaz 650 akadēmiskās stundas veltītas, lai apgūtu mācīšanas un vadības prasmes, un iegūta pedagoģiskā prakse vismaz 1000 akadēmisko stundu apjomā. Līdz šim gandrīz puse absolventu ir veltījuši laiku un resursus, lai šo formalitāti nokārtotu un turpinātu darbu skolā, informē Iespējamās misijas komunikācijas un partnerības vadītāja Sanita Kossoviča.

"Ziņu par Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas formalizēšanu uzņēmu ar neslēptu prieku," atzīst Valdis Zuters, Iespējamās misijas skolotājs Tukuma Raiņa ģimnāzijā. "Tuvākos gadus es noteikti plānoju palikt skolā. Tā kā mērķi saistībā ar fizikas mācīšanu skolā un vispār fizikas izglītību Latvijā man ir ļoti augsti, tad mani iepriecina, ka laiks, ko citādi būtu jāvelta skolotāja formālās izglītības iegūšanai, es varēšu uzreiz veltīt šo mērķu aktīvai īstenošanai."

Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums par Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas saskaņošanu pieņemts š.g. 13.februārī, balstoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra noteikumos Nr. 662. Noteikumu projekta anotācijā īpaši izcelta Iespējamās misijas loma: "MK noteikumos, pamatojoties uz nodibinājuma Iespējamā misija līdzšinējo kvalitatīvo un produktīvo darbību, īstenojot izglītības programmu pedagoģijā (t.sk. līderība, pārmaiņu un izglītības vadība), piesaistot izglītības sistēmai konkursa kārtībā izvēlētus motivētus, mācību priekšmetam atbilstošā nozarē izglītotus speciālistus, kuri līdztekus šīs programmas apguvei divu gadu laikā strādā izglītības iestādē, t.i. ir ar pedagoģiskā darba praksi ne mazāk kā 18 mēneši un ne mazāk kā 16 mācību stundas nedēļā, ir iekļauts 6. punkts par iespēju šīs izglītības programmas absolventiem, iegūt tiesības strādāt par pedagogu."