PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

5861.jpeg
Foto: Fkzenon / 123RF
Lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu izglītību un pašvaldība lietderīgi izmantotu finanšu līdzekļus, Valkas novada domes deputāti nolēmuši ar nākamā gada jūniju likvidēt Ozolu sākumskolu.

Pašvaldība skaidro, - lai nodrošinātu skolas darbu, ir nepieciešami finanšu līdzekļi personāla atalgojumam, pakalpojumu apmaksai un ēkas uzturēšanai. Šajā mācību gadā viena izglītojamā izmaksas ir 389 eiro. Lai arī ir rūpīgi pārdomāta un efektīvi organizēta ēkas apsaimniekošana, tomēr nepieciešams liels pašvaldības papildfinansējums pedagogu atalgojumam.

Ozolu sākumskola tika izveidota, reorganizējot Ozolu pamatskolu 2017.gada jūlijā.

Ozolu sākumskolā 2018./2019.mācību gadā ir reģistrēti astoņi izglītojamie vispārējās pirmsskolas izglītības programmā, tajā skaitā, divi obligātajā piecu un sešgadīgo apmācībā, seši izglītojamie pamatizglītības pirmā posma programmā, viens izglītojamais speciālās pamatizglītības pirmā posma programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā strādā pieci pedagogi un trīs tehniskie darbinieki, informē aģentūra LETA.

No 2017.gada septembra tika nodrošināta 7.-9.klašu skolēnu nokļūšana Valkā, šobrīd to izmanto divi skolēni. Kopējais laiks, ko skolēni pavada dodoties uz skolu un atgriežoties no skolas ir mazāks nekā laiks apmeklējot dzīves vietai tuvāk esošo Gaujienas skolu.

Sākot ar nākamo mācību gadu, trīs skolēnu vecāki plāno savus bērnus sūtīt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, divu skolēnu vecāki informēja, ka neplāno tuvākajā laikā atgriezties Latvijā, bet divu skolēnu vecāki izvērtē iespēju turpināt mācības Gaujienas skolā, kas ir tuvāk dzīves vietai.

Lai pirmsskola būtu tuvu dzīves vietai, ir nepieciešams saglabāt pirmsskolas grupu uz vietas Zvārtavas pagastā Ozolu sākumskolas ēkā. Pirmsskolas grupas administratīvā pārraudzība tiks nodota Vijciema sākumskolai, kas arī pārņems izglītojamos un darbiniekus.