PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

Norisināsies konference par brīvprātīgo koordinēšanu ''Uz priekšu!''
Norisināsies konference par brīvprātīgo koordinēšanu ''Uz priekšu!''
17. decembrī no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00 notiks konference par brīvprātīgo koordinēšanu ''Uz priekšu!'', kuru varēs vērot Latvijas Jaunatnes padomes ''Facebook'' lapā!

No 2021. gada decembra līdz 2022. gada janvārim, LJP veica sarunas ar jauniešu domēm un jaunatnes organizācijām par to izaicinājumiem. Trīs izceltākās problēmas bija nepietiekamas finanses, nespēja piesaistīt cilvēkus un brīvprātīgo koordinēšana. 

Taču brīvprātīgo koordinēšana neizskanēja tiešā veidā. Zem šī nosaukuma slēpās brīvprātīgo trūkums, to zināšanu pārmantošana, zemas kvalitātes darbi u. tml. 

Šī procesa noslēgumā tika izveidota rokasgrāmata, kas palīdz ikvienam uzzināt, kā veiksmīgi piesaistīt, kvalitatīvi koordinēt un lietderīgi noturēt brīvprātīgos ilgtermiņā. 

LJP uzskata, ka sabiedrībai un jauniešiem jādod iespēja brīvprātīgi palīdzēt sabiedrības labklājības celšanā. Brīvprātīgais darbs sabiedrībā veicina cilvēktiesības un vienlīdzību, cieņu un kultūru, iespēju līdzdarboties un sniegt ieguldījumu kopēju mērķu sasniegšanā. Tas arī ir pilsoniskās sabiedrības attīstības pamatā.

‘’Brīvprātīgais darbs savā ziņā ir valsts drošībā. Katru reizi, kad iestājas krīze, tiek ātri izveidotas brīvprātīgo platformas ar mērķi palīdzēt sabiedrībai pārvarēt šos izaicinājumus. Lai padarītu tās efektīvas ir nepieciešamas zināšanas plašā mērogā,’’ uzsver Latvijas Jaunatnes padomes valdes loceklis Dāniels Liecis.

17. decembrī notiks rokasgrāmatas prezentācija, kuras laikā LJP pārstāvis ne tikai detalizēti izstāstīs sagatavotā materiāla saturu, bet arī sniegs praktiskus padomus brīvprātīgo koordinēšanas uzlabošanai! 

Sīkāka programma tiks publicēta 8. decembrī!

Konteksts: Konference tiks rīkota projekta “LJP 5.0” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.