PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

5867.jpeg
Foto: oksun70 / 123RF
Šodien jānoslēdzas vairāku izglītības iestāžu likvidēšanai Latvijas reģionos, liecina apkopotā informācija.

Līdz šodienai jāpabeidz Rites pamatskolas likvidācija, pievienojot to Viesītes vidusskolai. Lēmums pieņemts, lai optimizētu Viesītes novada izglītības iestādes, izveidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu un nodrošinātu pašvaldības un valsts finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu.

Ar 1.augustu Viesītes vidusskola būs pamatskolas funkciju, tiesību, saistību, tai skaitā darba tiesisko attiecību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārvaldības, izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Tāpat tiek likvidēta Krimūnu sākumskola Dobeles novadā, un 1.augustā tās vietā darbu sāks pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis". Aizvadītajā mācību gadā sākumskolas posmā Krimūnās mācījās 26 bērni, bet pirmsskolas izglītības audzēkņu skaits bija 41. Pārrunājot situāciju ar iestādes darbiniekiem un vecākiem, skolu nolemts likvidēt, attīstot jaunu bērnudārzu.

Arī Saldus Vakara vidusskolu nolemts slēgt līdz 31.jūlijam, ņemot vērā būtisku audzēkņu skaita samazinājumu. Lēmums slēgt Saldus Vakara vidusskolu saistīts arī ar to, ka pēc veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu darba samaksai Saldus novada pašvaldībai piešķirtais mērķdotācijas finansējums, lai nodrošinātu izglītības procesu Saldus Vakara vidusskolā, ir nepietiekams.

No nākamā mācību gada vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmu piedāvās Saldus vidusskola, veicot attiecīgus grozījumus skolas nolikumā, informē aģentūra LETA.

Savukārt Priekules novadā nolemts līdz 31.jūlijam slēgt Gramzdas pamatskolu. Pēc Gramzdas pamatskolas slēgšanas audzēkņi varēs turpināt mācības deviņus kilometrus attālajā Kalētu pamatskolā vai Priekules vidusskolā, kas ir nedaudz tālāk.