PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

6288.jpeg
Foto: 123RF
Par viena centralizētā eksāmena darba labošanu pedagogs var nopelnīt līdz 1,57 eiro pirms nodokļu nomaksas, liecina Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā izvietotā iepirkuma "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukcija.

Iepirkuma priekšmets ir centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi. Iepirkuma instrukcijā norādīta minimālā plānotā samaksa par vērtētāja pakalpojumiem par vienu izvērtētu centralizēto eksāmenu darba vienību, nosakot, ka summā ir ietverti visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba ņēmēja un darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c. Papildus tiek skaidrots, ka samaksa, pamatojoties uz darba apjoma izmaiņām, var mainīties - palielināties ne vairāk kā 10% robežās.

Kopumā dažādos laikos aprīlī, maijā un jūnijā pedagogiem būs jāvērtē 11 centralizēto eksāmenu darbi. Katram no eksāmeniem plānots piemeklēt no diviem līdz pat 260 pedagogiem.

Mazākais vērtētāju skaits - divi - paredzēts franču valodas eksāmenā - šo eksāmenu ik gadu kārto vismazākais skolēnu skaits, un pērn tādu bija tikai 33. Ņemot vērā, ka arī vācu valodas eksāmenu ik gadu kārto neliels skolēnu skaits (pērn - 86 skolēni), arī šī eksāmena darbu vērtēšanā plānots piesaistīt maz labotāju - piecus pedagogus. Izvēles eksāmenu - ķīmijas, bioloģijas un fizikas - darbu labošanai attiecīgi plānots piesaistīt 13, 16 un 18 pedagogus. Šos eksāmenus pagājušajā mācību gadā kārtoja attiecīgi 525, 1085 un 998 skolēni. Krievu valodas eksāmenu, ko pērn kārtoja 2388 skolēni, šogad labos 50 labotāji, bet vēstures eksāmena (pērn kārtoja 4484 skolēni) darbus labos 55 pedagogi.

Lielākais labotāju skaits paredzēts eksāmeniem, kuros ik gadu ir kuplākais kārtotāju skaits - tie ir obligātie eksāmeni matemātikā (pērn - 13 335 kārtotāji) un latviešu valodā (pērn - 13 313 kārtotāji), kā arī eksāmens angļu valodā (pērn - 11 996 kārtotāji). Tiem attiecīgi paredzēts piesaistīt 110, 140 un 260 labotājus.

Savukārt latviešu valodas 9.klašu eksāmenu mazākumtautību izglītības programmām labos 60 pedagogi.

Eksāmeniem ir atšķirīgs daļu skaits, kā arī atsevišķiem eksāmeniem kāda no daļām tiek vērtēta datorizēti. Piemēram, matemātikas eksāmens sastāv no trim daļām, un pirmā daļa tiek vērtēta datorizēti, līdz ar to labotājiem jāvērtē tikai divas eksāmena daļas. Savukārt svešvalodu, izņemot angļu valodas, eksāmenos labotājiem jāvērtē četras pārbaudījuma daļas.

Valodu eksāmeniem ir četras daļas - lasīšana, klausīšanās, valodas lietojums un rakstīšana. Par šo eksāmenu darbu labošanu un vērtēšanu kopumā paredzēta lielākā samaksa - par visu daļu labošanu vienam eksāmenam darbam franču valodā vai vācu valodā iespējams nopelnīt līdz 1,43 eiro pirms nodokļu nomaksas (1,57 eiro, ja tiek piemērots maksimālais 10% samaksas palielinājums, par ko minēts iepirkuma instrukcijā). Par viena latviešu valodas eksāmena visu trīs daļu labošanu var nopelnīt 1,30 eiro (1,43 eiro, ja piemēro 10% palielinājumu), par krievu valodas eksāmena darba visu četru daļu labošanu - 1,19 eiro pirms nodokļu nomaksas (1,31 eiro ar 10% palielinājumu), bet par viena angļu valodas eksāmena darba visu daļu (izņemot pirmo) labošanu var nopelnīt 1,11 eiro (1,22 eiro ar 10% palielinājumu).

Kopējā viena eksāmena darba labošanas cena nav atkarīga tikai no tā daļu skaita - atšķirīga ir arī samaksa par atsevišķu eksāmenu daļu vērtēšanu. Mazākā samaksa - 0,07 eiro - ir par krievu valodas eksāmena, kā arī latviešu valodas eksāmena mazākumtautību izglītības programmās 9.klasēs pirmās un otrās daļas labošanu. Savukārt lielākā samaksa - 0,79 eiro - paredzēta par rakstīšanas (ceturtās) daļas vērtēšanu svešvalodu eksāmenos.

Balstoties uz datiem par pagājušā gada centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitu, kā arī pieņemot, ka viens labotājs labos visas viena eksāmena daļas, kuru skaits atšķiras, iespējams secināt, ka vērtējamo darbu skaits vienam labotājam svārstās no nepilniem diviem desmitiem līdz vairāk nekā 100 darbiem, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Mazākais vērtējamo darbu skaits ir franču valodas eksāmenā, kur katram no novērtētājiem būtu jāizlabo ap 20 darbiem. Angļu valodā vienam vērtētājam būtu vidēji jāizlabo aptuveni 85 eksāmena darbi, bioloģijā - 68, fizikā - 55, ķīmijā - 40, krievu valodā - 48, 9.klašu eksāmenā valsts valodā - 69, matemātikā - 121 (eksāmenā vērtētājs labo tikai divas daļas), vācu valodā - 17, vēsturē - 82, bet latviešu valodā - 51.

Attiecīgi par šādu darbu pedagogi var nopelnīt no aptuveni 20 līdz aptuveni 110 eiro. Par novērtētu minēto skaitu eksāmena darbu angļu valodā viens vērtētājs varētu saņemt līdz aptuveni 104 eiro, bioloģijā - līdz aptuveni 43 eiro, fizikā - līdz aptuveni 35 eiro, ķīmijā - līdz aptuveni 25 eiro, krievu valodā - līdz aptuveni 62, 9.klašu eksāmenā valsts valodā - līdz aptuveni 64 eiro, matemātikā - līdz aptuveni 110 eiro, vācu valodā - līdz aptuveni 27 eiro, vēsturē - līdz aptuveni 29 eiro, bet latviešu valodā - līdz aptuveni 74 eiro