PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

10937.jpeg
Foto: dotshock / 123RF
7. decembrī tika noslēgta Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā un apbalvoti tās laureāti.

Akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda” šogad piedalījās skolotāji no 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādēm, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.

Šogad Latvijā dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Veiksmīgākajās nodarbībās tika meklētas kopsakarības globālu un vietēju problēmjautājumu risināšanā, to īstenošanā tika iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, piemēram, uzrunātas nevalstiskās organizācijas, uzaicināti vietējās kopienas pārstāvji, viedokļu līderi, vecāki, intervēti vietējie uzņēmēji u.c. aktīvisti, kuru pieredze var kalpot par paraugu ilgtspējīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai, un plāna tēma, rezultāts, forma bija saistīta ar vietējās kopienas vajadzībām un sniedz ieguldījumu tās attīstībā, informē aģentūra LETA.

Visi akcijas laikā tapušie nodarbību plāni apkopoti publikācijā “Solis pasaulē. Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā”, kuru skolotāji un citi interesenti aicināti izmantot, lai iedvesmotos, veidojot savus mācīšanas materiālus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti tika piešķirti Ingrīdai Tamanei (Vecumnieku vidusskola), Laurai Miķelsonei (Brocēnu vidusskola), Lanai Ivanovai (Pļaviņu novada ģimnāzija), Ilzei Stiprajai (Meirānu Kalpaka pamatskola), Daigai Rudzītei (Limbažu 3. vidusskola).

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Atzinības raksti tika piešķirti Dzintrai Mellakaulai (Kandavas internātvidusskola), Larisai Želvei (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), Inetai Misānei (Ludzas pilsētas ģimnāzija), Andrai Jākobsonei (Liepājas A.Puškina 2. vidusskola), Solvitai Lauzējai un Ingrīdai Slakterei (Bauskas Valsts ģimnāzija), Baibai Miķelsonei un Dacei Lielmanei (Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs).

Zviedrijas vēstniecības Latvijā simpātiju balvu saņēma Rīgas Hanzas vidusskola un Olaines 2. vidusskola. Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” balva tika nodota Daugavpils Vienības pamatskolai. Savukārt Latvijas Platforma attīstības sadarbībai balvas saņēma skolotājas: Guntra Gaidlazda (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija), Mārīte Skrabutena (Pļaviņu novada ģimnāzija), Ilva Markova (Lubānas vidusskola), Inga Ivanova (Olaines 2. vidusskola), Iveta Kravinska (Slokas pamatskola), Inga Sokolova, Oksana Ostrovska (Daugavpils Vienības pamatskola).

Akcija jau otro gadu tiek rīkota, lai iepazīstinātu sabiedrību un veicinātu bērnu, jauniešu un pieaugušo izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistītu ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

“Mēs ļoti gribam cerēt, ka 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus mēs varam saukt arī par 17 cilvēcības mērķiem un ka priekškars, kas ceļas jaunai izrādei, radīs sakārtotu, mierpilnu un iekļaujošu sabiedrību. Atslēgas vārds šai sabiedrībai ir izglītība un kultūra, jo tieši tā sniedz mums zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai ikviens šajā pasaulē justos saredzēts, saprasts un spējīgs piepildīt savu sapni kā daļu no lielās kopīgās vīzijas,” uzsver Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.

Akciju „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Šogad tā tika organizēta kā daļa no kampaņas “Solis pasaulē”, ko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīkoja sadarbībā ar Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām. Tā aicināja iepazīt un īstenot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus izglītībā un, atzīmējot šo mērķu pieņemšanas gadadienu, līdzdarboties dažādās aktivitātēs.