PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

ErsamusPlus_s-12.jpg
Foto: VIAA
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 11. decembrī, pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē, kuru piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Rīgas Raiņa vidusskola un Valsts robežsardzes koledža, savukārt Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram VIAA pasniedza atzinības rakstu.

Rīgas Raiņa vidusskola atzinības zīmi saņēma par projektu “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”. Šajā skolā kopā ar dzirdīgajiem skolēniem izglītību iegūst arī jaunieši ar dzirdes traucējumiem, un šī ir vienīgā vispārizglītojošā izglītības iestāde Latvijā, kur vidusskolēniem trīs mācību gados kā izvēles priekšmetu piedāvā apgūt latviešu zīmju valodu, nedzirdīgo kultūru un dažādas komunikācijas formas. Interešu izglītības nodarbībās ar zīmju valodas starpniecību skolēni veido koncertprogrammas un teātra izrādes, kurās skatuves valodu papildina neverbālā saskarsme.

Valsts robežsardzes koledžai Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē pasniedza par projektu “Profesionālās angļu valodas terminoloģija robežsargiem”. Koledža ar Erasmus+ programmas atbalsu kopā ar sadarbības partneriem no Somijas, Igaunijas un Lietuvas īsteno projektu e-mācību sistēmas uzlabošanai robežsargu izglītības iestādēs. Projektā docētāji pilnveido teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgu e-mācību līdzekļu izmantošanā. Iepriekš koledža īstenojusi Erasmus+ projektu, kurā izstrādāts interaktīvs mācību līdzeklis profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas apguvei robežsagiem.

Par radošu dažādu kompetenču integrēšanu valodu apguvē projektā “Amatierspēlfilma “Tikai sapnis”” VIAA atzinības rakstu saņēma Ludzas novada  Bērnu un jauniešu cents (BJC). Kopā ar “Ludzas TV” un Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolēniem BJC interešu izglītības pulciņa  “Šekspīrs un literārā jaunrade” dalībnieki izveidojuši amatierspēlfilmu pēc Viljama Šekspīra lugas “Sapnis vasaras naktī” motīviem. Filma ir angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē konkursu VIAA izsludināja jau desmito reizi, un šogad tās ieguvējus sumināja Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konferencē “Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai”, kas šodien norisinājās viesnīcā Bellevue Park Hotel Riga.

„Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. Šo konkursu organizē, lai veicinātu jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, kā arī popularizētu labas prakses piemērus. Konkurss rosina apgūt svešvalodas visa mūža garumā, kā arī iepazīstina ar jaunām, oriģinālām, citās valstīs un valodās izmantotām svešvalodu apguves metodēm.