Kritērijus piemaksu piešķiršanai izstrādās katra izglītības iestāde, ņemot vērā pedagogu tiešsaistē novadīto stundu skaitu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, sadarbību ar vecākiem un citus aspektus. Kritēriji jāsaskaņo ar izglītības iestādes padomi. Piemaksas paredzētas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu pedagogiem, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.-6. klašu pedagogiem, kuri 2020./2021.mācību gadā īsteno attālināto mācību procesu.

Šodien valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” pieejams MK tīmekļvietnē.