Lai novērtētu pedagogu veikto ieguldījumu un kompensētu darba specifiku attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, Izglītības un zinātnes ministrija ir radusi iespēju veikt 1,1 milj. eiro finansējuma pārdali no sava budžeta. Tādējādi līdz gada beigām pedagogi, kuri īsteno attālināto mācību procesu, saņems piemaksas par papildus veikto darbu. Nepieciešamā finansējuma pārdale šodien, 2020. gada 17. novembrī, atbalstīta valdības sēdē.

Kritērijus piemaksu piešķiršanai izstrādās katra izglītības iestāde, ņemot vērā pedagogu tiešsaistē novadīto stundu skaitu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, sadarbību ar vecākiem un citus aspektus. Kritēriji jāsaskaņo ar izglītības iestādes padomi. Piemaksas paredzētas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu pedagogiem, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.-6. klašu pedagogiem, kuri 2020./2021.mācību gadā īsteno attālināto mācību procesu.

Šodien valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” pieejams MK tīmekļvietnē.