PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

10324.jpeg
Foto: racorn / 123RF
Pagājušajā gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) izsniedzis 270 licences jaunu izglītības programmu īstenošanai.

Tā liecina IKVD publiskais pārskats par 2015.gadu.

Kopumā 2015.gadā izsniegtas 623 licences vispārējās izglītības programmu īstenošanai, no kurām 270 izsniegtas jaunu izglītības programmu īstenošanai, savukārt 353 gadījumos veikta licenču nomaiņa.

No 270 jaunu programmu īstenošanai izsniegtajām licencēm 85 jeb 31% izsniegti pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai, 143 jeb 53% - pamatizglītības programmu īstenošanai, bet 42 jeb 16% - vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai, informē ziņu aģentūra LETA.

2015.gadā 87,06% no visām jaunajām licencētajām pirmsskolas izglītības programmām, 58,8% no visām jaunajām licencētajām pamatizglītības programmām un 16,7% no visām jaunajām licencētajām vispārējās vidējās izglītības programmām tiek īstenoti pēc apstiprinātā parauga. Tas nozīmē, ka 61% licenču izsniegts programmas īstenošanai pēc parauga, bet 39% - autorprogrammu īstenošanai. Salīdzinot 2015.gadā licencēto programmu skaitu ar 2013. un 2014.gadā licencētajām programmām, IKVD secinājis, ka autorprogrammu skaits samazinās.

Pārskata periodā nav būtiski pieaugusi izglītības iestāžu interese par virzienu izglītības programmu īstenošanu - kādā no virzieniem licencēta 21 jeb 7% pamatizglītības programmu un 51 jeb 45% vispārējās izglītības programmu.

Ievērojot izglītības iestāžu patstāvību izglītības programmu izstrādē un licencēšanā un vienlaikus nodrošinot iespēju personām, kas priekšlaicīgi pametušas mācības, atsākt un iegūt noteiktas pakāpes izglītību (otrās iespējas izglītība), 2015.gadā ir licencētas 54 izglītības programmas īstenošanai vakara (maiņu), tālmācības vai neklātienes formā. Šāda veida programmu īstenošana nodrošina iespēju iegūt vispārējo izglītību personām, kuras veselības, ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisko vai citu apstākļu dēļ nav varējušas apgūt izglītības programmu pilna laika klātienes formā.

Nodrošinot vienlīdzīgas izglītības ieguves iespējas, atbalstot sociālās atstumtības riska bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos izglītības sistēmā, pērn ir izdotas 229 licences speciālās izglītības programmu īstenošanai, tostarp 88 speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai, 138 speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai un trīs speciālās vidējās izglītības programmu īstenošanai.

IKVD uzsver, ka attīstās arī profesionālās izglītības programmu licencēšana un īstenošana vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Tādas programmas patlaban ir sešās izglītības iestādēs - Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā.

Kopumā no 2010. līdz 2015.gadam izsniegtas 42 licences profesionālās izglītības programmu īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs.