PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

10129.jpeg
Foto: Publicitātes foto. Attēlā: Preiļu valsts ģimnāzija kopā ar Mārīti Seili un mentoru Alekseju Čiževski.
Izglītības programmas “Samsung Skola nākotnei” finālā ar skolas komandas izstrādāto pārmaiņu projektu uzvarējusi Preiļu valsts ģimnāzija.

Projekts paredz iespēju skolēniem pašiem izvēlēties mācību vietu, laiku un tempu, uzvarētāju skolai iegūstot galveno balvu – “Samsung” tehnoloģijas skolai 10 000 eiro vērtībā.

Noslēguma pasākumā savus pārmaiņu projektus prezentēja desmit skolu komandas no Baltinavas, Grundzāles, Jelgavas, Limbažiem, Preiļiem, Rīgas, Tukuma, Valmieras un Ventspils. Interesanti, ka skolu izstrādātos pārmaiņu redzējumus vieno trīs galvenās idejas – lielāka skolēnu izvēles brīvība un atbildība, teorijas pietuvināšana praksei, kā arī tehnoloģiju radīto iespēju izmantošana mācībās. 

Skolu prezentācijas vērtēja ekspertu žūrija priekšsēdētājas Mārītes Seiles vadībā. Viņa uzteica skolas par atvērtību jaunām idejām un gatavību mācīties, meklējot labākos veidus, kā nodrošināt arvien efektīvāku mācību procesu skolā, nodrošinot ne tikai zināšanu apguvi, bet arī dodot iespējas tās izmantot praktiski. Skolu projektu izstrāde, sadarbojoties skolēniem, skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, demonstrēja vislabāko attīstības ceļu. “Labās skolās darbs netiek organizēts no projekta līdz projektam. Katra jauna iniciatīva tiek balstīta iepriekšējā pieredzē, iekļaujas skolas ilgtermiņa attīstības plānā un balstās skolas vērtībās. Ceru, ka skolas arī turpmāk izmantos iespēju mācīties cita no citas un pārņemt noderīgo pieredzi.”

Skolotājus uzrunāja arī Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis: “Kamēr valstiskā līmenī top jauns, kompetenču pieejā balstīts mācību saturs, man ir gandarījums, ka ir skolas, kas jau šodien aktīvi domā par to, kā padarīt mācību procesu mūsdienām atbilstošu. Jo ātrāk pārmaiņas tiks ieviestas, jo lielāka ieguvēja būs pati skola un, galvenais, tās skolēni”.

Programmā “Samsung Skola nākotnei” 60 pedagogi no 15 Latvijas skolām četrus mēnešus bez maksas apguva mūsdienu mācību procesā noderīgas prasmes un zināšanas. Tās ietver jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu mācībās, pārmaiņu vadību, diskusiju prasmes, komandas veidošanu un daudz citu tēmu, kas skolotājiem palīdzēs pilnveidot mācību procesu, informē Līga Bite, "Samsung skola nākotnei" programmas vadītāja Baltijā.

“Iniciatīva jau trīs gadus vieno radoši domājošus skolotājus no visas Latvijas, kuri ar prieku izzina, kā tehnoloģijas var palīdzēt mācīšanās procesā. Līdz šim digitālās izglītības programmā „Samsung Skola nākotnei“ ir iesaistījušies 175 Latvijas skolotāji, un šodien es ar lepnumu sveicu 60 jaunpienācējus,” pasākuma noslēgumā teica “Samsung Electronics Baltics” vadītājs Filips Čois.

Preiļu skolas pārmaiņu projekts

Aptaujājot savas skolas audzēkņus, kā galveno izaicinājumu Preiļu skolotāji konstatēja mācību tempa neatbilstību – vairāk nekā 70% skolēnu atzina, ka mācības stundās notiek pārāk ātri vai pārāk lēni. Gandrīz puse – 43% skolēnu atzina, ka jūtas pārslogoti. Lai piedāvātu skolēniem iespēju mācīties savā ritmā, Preiļu valsts ģimnāzija izveidojusi jaunu mācību pieeju, daļu no mācību laika atvēlot obligātajam stundu apmeklējumam, bet daļu - brīvajam.

Skolēniem radīta iespēja patstāvīgi vai kopā ar skolasbiedriem mācīties atbilstoši skolotāja sagatavotam mācību plānam, kā arī tiek piedāvāta iespēja noskatīties stundu videoierakstus, kas īpaši noderīgi bērniem slimības vai citu prombūtnes iemeslu gadījumā. Ar skolēniem, kas izvēlas mācīties pēc jaunās sistēmas, tiek slēgts līgums, līdz ar to skolēni uzņemas skaidru atbildību par savu izaugsmi.

Projekta testā piedalījās 9 skolotāji un 62 skolēni – lielākā daļa iesaistīto skolēnu atzina, ka mācību process kļuvis mūsdienīgāks, puse norādīja, ka mācību laiku izmantojoši optimālāk un 26% skolēnu uzlabojušās sekmes.