PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

10123.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016. gada 13. aprīlī notika 1. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. 

Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai, informē Diāna Āboltiņa Valsts izglītības satura centrs sabiedrisko attiecību speciāliste.

Šobrīd skolēnu darbi ir izvērtēti un pilotprojekta eksāmena rezultāti ir pieejami skolām. Tajos var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.

Pilotprojekta eksāmena vidējie rezultāti valstī dabaszinībās ir 47,45%, fizikā - 34,88% un ķīmijā - 47,23%. Fizikas eksāmenā piedalījās 1633 skolēni, ķīmijas - 1226, dabaszinībās – 355.

Skolēns varēs izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.

Līdz 2016. gada augustam tiks veikta pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze un izstrādāti ieteikumi 2. pilotprojekta eksāmenu programmu pilnveidei. 2016./2017. mācību gada 12. aprīlī tiks organizēti 2. pilotprojekta eksāmeni fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.