PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

5838.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Preiļu pusē pētījuma "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" autori piedāvā saglabāt tikai vienu no piecām vidusskolām.

Preiļu ietekmes areālā ieteikts attīstīt valsts ģimnāziju vai vidusskolu Preiļos, kam ir potenciāls piesaistīt 293 vidusskolēnus kopā ar gandrīz 100 jaunpienācējiem no reorganizējamajām Aglonas, Špoģu, Vārkavas, Rudzātu un Riebiņu vidusskolām.

Pašreizējo divu skolu - J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un 2.vidusskolas - vienlaicīgai pastāvēšanai neesot pamata demogrāfisko tendenču dēļ, proti, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits Preiļos kopš 2000.gada sarucis par 2400 cilvēkiem jeb 27%. Tālab autori iesaka vidusskolu attīstīt uz valsts ģimnāzijas bāzes, informē aģentūra LETA.

Straujās depopulācijas, nepietiekamā vidusskolēnu skaita un zemā obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) indeksa - 34,5% - dēļ Riebiņu vidusskolu pētnieki iesaka reorganizēt par sākumskolu. Plānā paredzēts, ka vidusskolēni mācības turpinās sešu kilometru attālumā esošajos Preiļos.

Straujās depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu skaita dēļ Vecvārkavā esošo Vārkavas vidusskolu piedāvāts reorganizēt par sākumskolu. Lauku apvidum relatīvi augstais OCE indekss - 51% -, pēc pētnieku domām, nevar tikt uzskatīts par iemeslu, lai vidusskolas posmu saglabātu. Autori paredz, ka lielākā daļa vidusskolēnu mācības turpinās Preiļos, bet skolēni, kas dzīvo Upmalas pagasta ziemeļrietumos, varētu to darīt viņiem tuvākajos Līvānos.

Aglonas vidusskolu piedāvāts reorganizēt par pamatskolu. Lai arī skolas OCE indekss ir augsts - 63,1% -, pētījuma autori neredz iespēju, ka vidusskola spētu piesaistīt jaunpienācējus no reorganizējamajām skolām, bet ar esošo skolēnu skaitu vidusskolas klašu uzturēšana neesot ekonomiski pamatota.

Patlaban Aglonas vidusskolai par skolēniem nākas "cīnīties" ne tikai ar Preiļu, Špoģu, Krāslavas un Dagdas vidējās izglītības iestādēm, bet arī ar turpat esošo juridiskas personas dibināto Aglonas Katoļu ģimnāziju. Autori paredz, ka lielākā daļa vidusskolēnu mācības turpinās Preiļos, bet pārējie to varētu darīt Krāslavā un Dagdā.