Darba grupa izveidota, lai līdz šā gada 1.jūnijam izstrādātu risinājumus procedūru vienkāršošanai valsts profesionālās izglītības iestāžu neizmantoto pašu ieņēmumu pārnešanai uz nākamo gadu, elastīgas pieejas ieviešanai attiecībā uz pakalpojumu izcenojumu profesionālās izglītības iestāžu cenrāžos, kā arī snieguma finansējuma ieviešanai profesionālajā izglītībā, tādējādi stimulējot profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar privāto sektoru.

Par darba grupas vadītāju iecelta Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, bet viņas vietniece ir Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece, Pārmaiņu vadības nodaļas vadītāja Dita Erna Sīle.

Tāpat darba grupā darbosies Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktore Daiga Gulbe, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja Guna Kukle, Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta direktora vietnieks Gatis Silovs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica un Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa.

Darba grupas darbu organizēs tās vadītāja, bet materiāli tehnisko atbalstu nodrošinās Valsts kanceleja, informē aģentūra LETA.

Darba grupas vadītāja nepieciešamības gadījumā dalībai darba grupā varēs pieaicināt citus speciālistus un ekspertus, kā arī varēs pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no citām institūcijām.

Darba grupas vadītāja būs atbildīga par risinājuma izstrādi, saskaņošanu un iesniegšanu izskatīšanai izglītības un zinātnes ministram.