Konferences mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par pirmsskolas izglītības satura mērķiem un uzdevumiem, pedagoģiskā procesa organizācijas principiem, pirmsskolas izglītības apguves plānotajiem rezultātiem un vērtēšanas pamatprincipiem.

Konferenci organizē IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projektu  Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030. Konferencē piedalīsies IZM Valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, VISC centra vadītājs Guntars Catlaks un Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi konferencei tiešsaistē Izglītības un zinātnes ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā.