PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Programma “Erasmus+”: 44 Eiropas universitātes sadarbosies pārrobežu līmenī
Programma “Erasmus+”: 44 Eiropas universitātes sadarbosies pārrobežu līmenī
Foto: pexels
Šodien Komisija paziņoja rezultātus, kas iegūti 2022. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iniciatīvas “Eiropas universitātes” ietvaros: no “Erasmus+” tiks piešķirts rekordliels budžets — 272 miljoni eiro, tāpēc atbalstu turpinās saņemt 16 pastāvošas Eiropas universitātes un sadarbību varēs sākt četras jaunas alianses. Kopā ar 24 aliansēm, kas izraudzītas 2020. gadā, visā Eiropā tagad ir pavisam 44 “Eiropas universitātes”, kurās iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos. Eiropas universitātes ir alianses starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā, kuras sadarbojas izglītības, pētniecības un inovācijas jomā studentu, pedagogu un sabiedrības labā.

Četru gadu laikā katra alianse no programmas “Erasmus+” saņems līdz 14,4 miljonus eiro vērtu budžetu. Tas ir daudz vairāk par iepriekšējos “Erasmus+” uzaicinājumos trīs gadiem pieejamo maksimālo summu 5 miljoniem eiro.

2022. gada programmas “Erasmus+” uzaicinājums “Eiropas augstskolas” sasniedza divus mērķus: no vienas puses, tas piedāvāja sniegt ilgtspējīgu finansējumu jau esošām veiksmīgām augstāko izglītības iestāžu aliansēm to ilgtermiņa redzējuma īstenošanai. Veiksmīgās 16 alianses ir paplašinājušās, iekļaujot aptuveni 30 jaunas augstākās izglītības iestādes. No otras puses, uzaicinājums atbalstīja jaunu Eiropas universitāšu izveidi Eiropā, savā starpā sasaistot dažādas augstākās izglītības iestādes ar kopīgiem stratēģiskajiem mērķiem.

Kopā ar 24 aliansēm, kas izraudzītas 2020. gadā, visā Eiropā tagad ir pavisam 44 “Eiropas universitātes”, kurās iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos, ietverot visas ES dalībvalstis un Islandi, Norvēģiju, Serbiju un Turciju. Pirmo reizi 2022. gada “Erasmus+” uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus bija iekļautas arī alianses ar partneriem no Boloņas procesa valstīm, piemēram, Ukrainas, Apvienotās Karalistes un Šveices. Ar aptuveni 1300 asociētiem partneriem, piemēram, NVO, uzņēmumiem, pilsētām un vietējām vai reģionālām pašvaldībām, Eiropas universitātes var ievērojami uzlabot terciārās izglītības kvalitāti un tvērumu.

2022. gada rudenī Komisija atklās nākamo “Erasmus+” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar mērķi piedāvāt finansējumu pastāvošām aliansēm un izveidot jaunas.